Metrolog ili tehničar kontrole kvaliteta

Garancija globalno uporedivih rezultata merenja

Postoje različite metode merenja prečnika radnog komada koristeći samo koordinatnu mernu mašinu. Nijedan nije u osnovi pogrešan! Dobro organizovana, globalno standardizovana obuka AUKOM-a, daje tehničarima potrebna znanja o različitim mernim strategijama kako bi se osigurala uporedivost pojedinačnih rezultata merenja.

Dodatno, sertifikovani AUKOM kontrolori savršeno vladaju svom potrebnom terminologijom. Ovo im omogućava da interno, sa drugim odeljenjima ili eksternim kompanijama komuniciraju na korektan i tehnčki ispravan način, o rezultatima i postupcima merenja. Navedeno omogućava brzo otkrivanje potencijalnih grešaka merenja te njihovo otklanjanje u ranim fazama mernih procesa.

Zbog svega navedenog, sertifikovani AUKOM tehiničari daju značajan doprinos smanjenju troškova uzrokovanih greškama u kompaniji, štiteći kompaniju od mogućih reklamacija i žalbi, te generalno stvaraju profesionalniju sliku kolektiva u kojem rade.

Sve ovo čini vašu kompaniju snažnijom i konkurentnijom na tržištu, omogućavajući pri tome kvalitetnu saradnju sa različitim partnerima.

AUKOM kursevi su modularni i uključuju ukupno 3 nivoa:

Nakon uspešnog završetka svakog od seminara, polaznici postaju sertifikovani AUKOM kontrolori kvaliteta. Polaznici koji su završili kurseve pre 2020. moraju proći i tzv. "2020 Update Seminar" kako bi njihov sertifikat bio važeći i dalje - standardno, sertifikati su važeći 5 godina.


Sertifikat

AUKOM kontrolor kvaliteta