De AUKOM meettechnicus

Garantie voor wereldwijd vergelijkbare meetresultaten

Er zijn verschillende methoden om de diameter van een werkstuk te meten met alleen een coördinaten meetmachine. Geen enkele is in principe fout! De goed onderbouwde, wereldwijd gestandaardiseerde AUKOM-opleiding geeft meettechnici de vereiste meetstrategiecompetentie om de vergelijkbaarheid van de afzonderlijke meetresultaten te garanderen.

Bovendien beheersen AUKOM- meettechnici de vereiste metrologie-terminologie perfect. Hierdoor kunnen zij zowel intern als met alle afdelingen en externe bedrijven communiceren hoe het meetresultaat tot stand is gekomen in duidelijke en technisch correcte termen. Zo kunt u potentiële meetafwijkingen sneller opsporen of al in het voortraject vermijden.

Zo leveren gecertificeerde AUKOM- meettechnici een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de kosten van fouten binnen het bedrijf en besparen ze bedrijven op mogelijke klachten, terugroepacties en imagoverlies.

Dit maakt uw bedrijf sterker en maakt samenwerking met uw partners op gelijke voorwaarden mogelijk.

De opleiding tot AUKOM- meettechnicus is modulair opgebouwd en omvat in totaal drie opleidingsniveaus:

Na succesvolle afronding van alle seminars ontvangen de deelnemers het AUKOM meettechnicus certificaat. Deelnemers die de seminars vóór 2020 hebben afgerond, zijn ook verplicht deel te nemen aan het Update Seminar 2020. Het AUKOM meettechnicus certificaat is 5 jaar geldig.


Certificaat

AUKOM meettechnicus