AUKOM Metrolog

Záruka celosvětově srovnatelných výsledků měření

Existují různé způsoby měření průměru obrobku s použitím souřadnicového měřicího stroje. Žádný způsob není v podstatě špatný. Velmi fundované globálně standardizované školení AUKOM poskytuje metrologům potřebnou kompetenci pro strategie měření zajišťující srovnatelnost naměřených výsledků.

AUKOM metrologové navíc dokonale ovládají požadovanou metrologickou terminologii. Používají srozumitelné a technicky správné termíny, když komunikují o naměřených výsledcích interně i se všemi firemními odděleními a s externími společnostmi. Díky tomu mohou být potenciální odchylky měření rychleji zjištěny nebo již v přípravné fázi zcela eliminovány.

Metrologové s certifikátem AUKOM významně přispívají ke snižování nákladů způsobených chybami a k ochraně firmy před reklamacemi, vrácením produktů a poškozením její image.

Firma získá silnější postavení a možnost spolupráce s partnery za rovných podmínek.

Školení pro certifikát AUKOM Metrolog má modulární strukturu a zahrnuje celkem tři úrovně školení:

Po úspěšném absolvování všech seminářů obdrží účastníci certifikát AUKOM Metrolog. Účastníkům, kteří absolvovali školení před rokem 2020, bude nabídnut aktualizační seminář 2020. Certifikát pro metrologa AUKOM platí po dobu 5 let.


Certifikát

AUKOM Metrolog


>>> Stáhnout leták <<<

 

 

 

AUKOM Metrolog

Záruka celosvětově srovnatelných výsledků měření

Existují různé způsoby měření průměru obrobku s použitím souřadnicového měřicího stroje. Žádný způsob není v podstatě špatný. Velmi fundované globálně standardizované školení AUKOM poskytuje metrologům potřebnou kompetenci pro strategie měření zajišťující srovnatelnost naměřených výsledků.

AUKOM metrologové navíc dokonale ovládají požadovanou metrologickou terminologii. Používají srozumitelné a technicky správné termíny, když komunikují o naměřených výsledcích interně i se všemi firemními odděleními a s externími společnostmi. Díky tomu mohou být potenciální odchylky měření rychleji zjištěny nebo již v přípravné fázi zcela eliminovány.

Metrologové s certifikátem AUKOM významně přispívají ke snižování nákladů způsobených chybami a k ochraně firmy před reklamacemi, vrácením produktů a poškozením její image.

Firma získá silnější postavení a možnost spolupráce s partnery za rovných podmínek.

Školení pro certifikát AUKOM Metrolog má modulární strukturu a zahrnuje celkem tři úrovně školení:

Po úspěšném absolvování všech seminářů obdrží účastníci certifikát AUKOM Metrolog. Účastníkům, kteří absolvovali školení před rokem 2020, bude nabídnut aktualizační seminář 2020. Certifikát pro metrologa AUKOM platí po dobu 5 let.


Certifikát

AUKOM Metrolog


>>> Stáhnout leták <<<