AUKOM napredni seminari

Svet proizvodnog merenja se sve više okreće u smeru digitalizacije i međusobne povezanosti sa drugim granama proizvodnog procesa.

Kao rezultat toga, znanje kontrolora može biti ograničeno ili nepotpuno. AUKOM Expert seminarima se pokušava proširiti i unaprijediti znanje AUKOM tehničara.

Dodatna znanja o funkcionalnom i proizvodno orijentisanom merenju poboljšavaju razumevanje mernih zadataka i uticajnih faktora i omogućavaju stručnjacima da definišu i zahtevne strategije merenja i da rešavaju merne zadatke u interdisciplinarnoj saradnji između odeljenja i kompanija.

Navedeno olakšava komunikaciju sa dizajnerima, proizvodnjom, tehnologijom i osobama odgovorim za kvalitet, čime se dobija detaljniji uvid u kompletan proces. Na temelju dobijenih znanja, AUKOM Expert-i znaju kako da komuniciraju ciljano, brzo formulišu precizna pitanja i usmeravaju ih na prava mesta.

Budući da se njihovo znanje temelji na globalno standardizovanim AUKOM seminarima, AUKOM Expert-i su sposobni odgovoriti na globalne izazove koje pred njih stavlja proizvodno merenje i kontrola u proizvodnji.

AUKOM Expert baziran je na AUKOM mernom kursu.

Preduslov:AUKOM Nivo 2 i AUKOM GD&T

Sadržaj: CAD/PMI, automatizacija i digitalizacija, merna nesigurnost, MSA, GR&R, optimalne merne strategije, karakteristike senzora, filteri, komunikacija prema korisnicima/dobavljačima, upravljanje mernom sobom, merenje usmereno u proizvodne i funkcionalne procese.