AUKOM Ekspert Træning

P​roduktionsmåleteknikken verden over bliver mere og mere digital og sammenkoblet med stigende hastighed.

Som et resultat kan måleteknikerens viden hurtigt nå sine grænser. AUKOM-ekspertuddannelsen udvider AUKOM-måleteknikerens standard.

Den ekstra viden om funktionsmåling, der er velegnet til produktion, forbedrer forståelsen af ​​måleopgaver og influerer på variationer og sætter eksperten i stand til at definere udfordrende målestrategier og løse metrologioppgaver i tværfagligt samarbejde på tværs af alle afdelinger og eksterne virksomheder.

Dette giver eksperten mulighed for at kommunikere med designere, produktionsledere og personer med ansvar for kvalitet på lige vilkår og få indsigt i de overordnede processer. Baseret på sin viden om, hvordan man kommunikerer målrettet, er han i stand til hurtigt at formulere metrologispørgsmål og lede dem hen til de rigtige steder.

Baseret på den velfunderede globalt standardiserede AUKOM-træning er AUKOM-eksperter perfekt udstyret til de voksende opgaver i den digitale og globale verden af ​​produktionsmåleteknik.

AUKOM-ekspertuddannelsen er baseret på AUKOM-måleteknikeruddannelsen.

Forudsætninger: AUKOM 2 og AUKOM GD & T

Indhold: CAD / PMI, automatisering og digitalisering, måleusikkerhed, MSA, GR&R, optimale målestrategier, sensorkompetence, filtre og Fourier, kommunikation mellem kunde / leverandør, styring af målerum, funktions- og produktionsorienteret måling.