Måleteknikeren

Deltagere, der har afsluttet seminarerne før 2020, skal også deltage i opdateringsseminaret.

AUKOM-metrologattesten er gyldig i 5 år.

AUKOM-Måletekniker

Den internationale kvalificerende standard indenfor produktionsmåleteknik

AUKOM-Ekspert Træning

Vi har også de mest udfordrende emner under kontrol