Metrolog

Účastníkům, kteří absolvovali školení před rokem 2020, bude nabídnut aktualizační seminář.

Certifikát pro metrologa AUKOM platí po dobu 5 let.

AUKOM Metrolog

Mezinárodní kvalifikační standard pro výrobní měřicí techniku

AUKOM Expertní školení

Zvládáme i nejnáročnější témata