AUKOM e.V.

AUKOM certifikáty

Příprava a aktualizace didakticky zpracované dokumentace pro tři stupně školení

Služby poskytované AUKOM e.V.

  • Komplexní, srovnatelné, na stroji nezávislé a všeobecně uznávané vzdělávání v oblasti souřadnicové měřicí techniky
  • Provádění všeobecně uznávaných, srovnatelných závěrečných zkoušek
  • Vydávání certifikátů AUKOM
  • Příprava a aktualizace didakticky zpracované dokumentace pro tři stupně školení

Historie

Koncept vzdělávání v souřadnicové měřicí technice byl vyvinut v rámci tříletého výzkumného projektu (1998-2001) Výzkumného sdružení pro zajištění kvality (FQS), financovaného Spolkovým ministerstvem hospodářství a technologie, ve spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci a uživateli souřadnicových měřicích strojů, jakož i s katedrou Průmyslová metrologie a řízení kvality (QFM) Univerzity Erlangen-Nürnberg. Účastníci tohoto výzkumného projektu i další zájemci vytvořili na konci projektu v roce 2001 sdružení s názvem "Ausbildung Koordinatenmesstechnik e.V."