AUKOM Expertní školení

Svět výrobní měřicí techniky je stále více digitální a rychleji vzájemně propojený.

V důsledku toho už nemusí postačovat stávající znalosti metrologů. Expertní školení AUKOM rozšiřuje standard metrologa AUKOM.

Další informace o funkčním měření pro potřeby výroby zlepšují pochopení měřicích úloh a ovlivňujících faktorů a umožňují definovat také velmi náročné měřicí strategie a řešit metrologické úlohy v rámci mezioborové spolupráci napříč všemi odděleními a externími firmami.

To umožňuje odborníkovi komunikovat jak s konstruktéry, výrobními manažery, tak i s pracovníky odpovědnými za kvalitu a získat přehled o celkových procesech. Na základě znalostí o cílené komunikaci dokáže rychle formulovat metrologické otázky a nasměrovat je na správná místa.

Díky velmi fundovanému celosvětově standardizovanému školení AUKOM jsou experti AUKOM optimálně vybaveni pro stále náročnější úkoly digitální a globální výrobní metrologie.

Expertní školení AUKOM navazuje na školení AUKOM pro metrology.

Předpoklady:AUKOM 2 a AUKOM GD&T

Obsah: CAD/PMI, automatizace a digitalizace, nejistota měření, MSA, GR&R, optimální strategie měření, kompetence senzorů, filtry a Fourier, komunikace se zákazníkem /dodavatelem, správa měřicích místností, měření orientované na funkce a na výrobu


>>> Stáhnout leták <<<