Metrolog

Uczestnicy, którzy ukończyli seminaria przed 2020 r., będą również musieli wziąć udział w seminarium aktualizacyjnym.

Certyfikat metrologa AUKOM jest ważny przez 5 lat.

Metrolog AUKOM

Międzynarodowy Kwalifikowany Standard w Metrologii Produkcji

Szkolenie eksperckie AUKOM

Mamy pod kontrolą najtrudniejsze tematy