Globalny sukces
Globalny sukces

Podstawą naszego sukcesu jest ok
50 000 przeprowadzonych szkoleń. Zainwestuj w swoją przyszłość i dołącz do standardów AUKOM.

Wiedza
Wiedza

Dwa kluczowe aspekty. Szkolenia AUKOM doskonale uzupełniają system szkoleń specjalistycznych. Zaawansowana, oparta na normach wiedza metrologiczna zwiększy pewność co do uzyskiwanych wyników pomiarowych oraz ułatwi podejmowanie decyzji.

AUKOM e.V.
AUKOM e.V.

Szkolenia AUKOM zapewniają uzyskiwanie porównywalnych wyników pomiarów na całym świecie, co jest podstawą do redukcji czasu i kosztów. Szkolenia AUKOM są podstawą do zrozumienia techniki pomiarowej i zapewnienia jakości w przemyśle.