Metrolog ili tehničar kontrole kvaliteta

Polaznici koji su završili kurseve pre 2020. moraju proći i tzv. "Update Seminar" kako bi njihov sertifikat bio važeći i dalje - standardno, sertifikati važe 5 godina.

AUKOM Metrolog ili tehničar kontrole kvaliteta

Međunarodni standard kvalifikacije u kontroli proizvodnje

AUKOM napredni seminari

Kod nas su i najzahtjevnije teme pod kontrolom