AUKOM e.V.

Izdavanje AUKOM Sertifikata

Priprema i ažuriranje dokumentacije za didaktičke vežbe za tri faze osposobljavanja

Usluge društva AUKOM e.V.:

  • Sveobuhvatno, uporedivo i opšte priznato osposobljavanje u oblasti koordinatnog merenja koje se ne odnosi na određeni uređaj
  • Izvođenje opšte priznatog i uporedivog završnog ispita koji se ocenjuje
  • Izdavanje AUKOM sertifikata
  • Priprema i ažuriranje dokumenata za didaktičke vežbe za tri faze osposobljavanja

Istorija

Koncept AUKOM-a razvijen je tokom trogodišnjeg istraživačkog projekta (1998. – 2001.) Udruženja za istraživanje kvaliteta (FQS), koji je finansiralo nemačko Ministarstvo rada i privrede, u saradnji sa najznačajnijim proizvođačima i nekima od dugogodišnjih korisnika koordinatnih mernih uređaja i naučnicima sa fakulteta QFM Univerziteta u Erlangenu-Nürnberg.