AUKOM e.V.

Izdavanje certifikata AUKOM-a

Priprema i ažuriranje dokumenata za didaktičke vježbe za tri faze osposobljavanja

Usluge društva AUKOM e.V.:

  • Sveobuhvatno, usporedivo i općepriznato osposobljavanje u području koordinatnog mjeriteljstva koje se ne odnosi na određeni uređaj
  • Provedba općepriznatog i usporedivog završnog ispita koji se ocjenjuje
  • Izdavanje certifikata AUKOM-a
  • Priprema i ažuriranje dokumenata za didaktičke vježbe za tri faze osposobljavanja

Povijest

oncept AUKOM-a razvijen je tijekom trogodišnjeg istraživačkog projekta (1998. – 2001.) Udruge za istraživanje kvalitete (FQS), koji je financiralo njemačko Ministarstvo rada i gospodarstva, u suradnji s najznačajnijim proizvođačima i nekima od dugogodišnjih korisnika koordinatnih mjernih uređaja te znanstvenicima s fakulteta QFM Sveučilišta u Erlangenu-Nürnberg.