Sadržaj

Provedba seminara Sve seminare održavaju kvalificirani, provjereni predavači. Svi predavači redovito nadograđuju svoje znanje i upoznati su s najnovijim tehnološkim napredcima. Samo odobrene ustanove nude program osposobljavanja u skladu sa AUKOM standardom.

Certifikati

Nakon uspješno završenog jednog od ponuđenih seminara svaki sudionik dobiva certifikat.

 • AUKOM Razina 1
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Završetak: ispit, certifikat
 • AUKOM Razina 2
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Preduvjet: završetak AUKOM Razine 1
  Završetak: ispit, certifikat
 • AUKOM GD&T - tolerancije oblika i položaja
  Ciljana skupina: stručnjaci za precizno inženjerstvo, inženjeri za proizvodnju, inženjeri za razvoj, dizajneri, voditelj osiguranja kvalitete
  Preduvjet: za mjeritelje u proizvodnji: preporučuje se certifikat za AUKOM Razina 2; za ostale ciljane
  kupine: preduvjeti ne postoje
  Završetak: certifikat
 • AUKOM Razina 3
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Preduvjet: završetak
  AUKOM Razine 2, AUKOM GD&T
  Završetak: ispit, certifikat