Globalni uspjeh

Više od 50.000 završenih tečajeva za osposobljavanje čini temelj našeg uspjeha. Učinite nešto za svoju budućnost i uskladite se sa standardom AUKOM.

Kvalifikacije AUKOM

AUKOM Međunarodno- Seminari Aukoma jesu raspoloživi u 28 nacijama

Seminari Aukoma jesu raspoloživi u sljedećima nacijama

 • Njemačka
 • Austrija
 • Švajcarska
 • Holandija
 • Italija
 • Francuska
 • Češkoj
 • Madžarska
 • Rumunija
 • Španija
 • Portugal
 • Turska
 • SAD
 • Meksiko
 • Argentina
 • Brazil
 • Kina
 • Poljska
 • Indija
 • Tajland
 • Danska
 • Švedska
 • Norveška
 • Finska
 • Koreja
 • Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina
 • Slovenija

Seminari AUKOM nude se u sljedećim zemljama

 

Njemačka

Austrija

Švicarska

Nizozemska

Italija

Francuska

Češka Republika

Mađarska

Rumunjska

Španjolska

Portugal

Turska

SAD

Meksiko

Argentina

Brazil

Kina

Poljska

Indija

Južna Afrika

države Mahgreb

Seminari Aukoma jesu raspoloživi na sljedećima jezicima

 • njemački
 • engleski
 • polirati
 • talijanski
 • francuski
 • nizozemski
 • španjolski
 • portugalski
 • rumunjski
 • češki
 • turski
 • mađarski
 • kineski
 • korejski
 • danski
 • hrvatski
 • poljski
 • slovenačkī