Globalni uspjeh

Više od 45.000 završenih tečajeva za osposobljavanje čini temelj našeg uspjeha. Učinite nešto za svoju budućnost i uskladite se sa standardom AUKOM.

Kvalifikacije AUKOM

AUKOM Međunarodno- Seminari Aukoma jesu raspoloživi u 28 nacijama

Seminari Aukoma jesu raspoloživi u sljedećima nacijama

 • Njemačka
 • Austrija
 • Švajcarska
 • Holandija
 • Italija
 • Francuska
 • Češkoj
 • Madžarska
 • Rumunija
 • Španija
 • Portugal
 • Turska
 • SAD
 • Meksiko
 • Argentina
 • Brazil
 • Kina
 • Poljska
 • Indija
 • Tajland
 • Danska
 • Švedska
 • Norveška
 • Finska
 • Koreja
 • Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina
 • Slovenija

Seminari Aukoma jesu raspoloživi na sljedećima jezicima

 • njemački
 • engleski
 • polirati
 • talijanski
 • francuski
 • nizozemski
 • španjolski
 • portugalski
 • rumunjski
 • češki
 • turski
 • mađarski
 • kineski
 • korejski
 • danski
 • hrvatski
 • poljski
 • slovenačkī