AUKOM e.V.

Izdaja AUKOM certifikatov

Priprava in posodabljanje didaktičnih dokumentov za vse tri stopnje usposabljanja.

Storitve AUKOM e.V.:

  • Storitve AUKOM e.V.:
  • obširno, primerljivo, od stroja neodvisno, splošno priznano usposabljanje o koordinatni merilni tehniki
  • Izvajanje splošno priznanih, primerljivih in ocenjenim končnim izpitom
  • Izdaja AUKOM certifikatov
  • Priprava in posodabljanje didaktičnih dokumentov usposabljanja za vse tri stopnje

Zgodovina:

V času triletnega raziskovalnega projekta (1998-2001) Združenja za raziskavo kakovosti, ki ga je financiralo nemško ministrstvo za delo in gospodarstvo v sodelovanju z najbolj pomembnimi proizvajalci in končnimi uporabniki koordinatnih merilnih strojev in z znanostjo Univerze v Erlangen-N, Fakultete QFM.