AUKOM e.V.

Uitgifte van de AUKOM certificaten

Opstellen en onderhouden van didactisch gestructureerde leermiddelen voor de drie opleidingsniveaus.

Prestaties van AUKOM e.V.

  • Alomvattende, vergelijkbare fabrikantneutrale en algemeen erkende opleiding in de coördinaten meettechniek.
  • Afnemen van algemeen erkende, vergelijkbare en genormeerde eindexamens.
  • Afgifte van de AUKOM certificaten.
  • Opstellen en onderhouden van didactisch gestructureerde leermiddelen voor de drie opleidingsniveaus.

Historie

Tijdens een drie jaar durend onderzoek (1998-2001) van de Quality Research Association (FQS), Gefinancierd door het Duitse ministerie “Wirtschaft und Technologie”, in samenwerking met de belangrijkste fabrikanten en een aantal van de veelvuldig gebruikers van coördinaten meetmachines en met de wetenschap op het QFM faculteit van de Universiteit van Erlangen-Nürnberg, een opleiding concept voor de coördinaten meettechniek opgericht. De deelnemers aan het onderzoek en andere belanghebbende partijen vormden een organisatie genaamd "Ausbildung Koordinatenmesstechnik eV" AUKOM aan het einde van het project in 2001.