Sadržaj

Sve seminare održavaju kvalifikovani, provereni predavači. Svi predavači redovno nadograđuju svoja znanja i upoznati su sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Samo odobrene institucije nude program obuke u skladu sa AUKOM standardom.

Sertifikati

Nakon uspešnog završetka jednog od ponuđenih seminara, svaki učesnik dobija sertifikat.

 • AUKOM Nivo 1
  Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji
  Završetak: ispit, sertifikat
 • AUKOM Nivo 2
  Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji
  Preduslov: završen AUKOM Nivo 1
  Završetak: ispit, sertifikat
 • AUKOM GD&T - tolerancije oblika i položaja
  Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji, proizvodni inženjeri, razvojni inženjeri, dizajneri, stručnjaci za upravljanje kvalitetom
  Preduslov: za tehničare kontrole kvaliteta u proizvodnji: preporučuje se sertifikat za AUKOM Nivo 2; za ostale ciljne grupe: preduslovi ne postoje
  Završetak: sertifikat
 • AUKOM Nivo 3
  Ciljna grupa: tehničari kontrole kvaliteta u proizvodnji
  Preduslov: završen AUKOM Nivo 2, AUKOM GD&T
  Završetak: ispit, sertifikat