Privatnost

Zahvaljujemo Vam se na interesu za našu internet stranicu. Ovo internet stranica je u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o zaštiti podataka (BDSG), Zakona o telekomunikacijama (TMG) i drugim propisima o zaštiti podataka.

Glavni predmet zaštite podataka su lični podaci. Oni su u skladu sa čl. 3. st. 1. BDSG-a sve informacije koje se tiču ličnih okolnosti pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. To, na primer, uključuje informacije kao što su ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj i IP adresa.

Kontakt

Da bismo Vas kontaktirali, potrebna nam je Vaša adresa e-pošte, a opciono i dodatne informacije. Ove informacije koristimo interno i nećemo ih proslediti trećim licima. Prenos ovih podataka nije šifriran.

Datoteke evidencije servera

Za svaki zahtev na serveru, čuvaju se sledeći podaci: datum i vreme zahteva stranice, referentni URL, količina prenetih podataka i oznaka - da li je pristup/preuzimanje bilo uspešno i Vaša IP adresa. Datoteke evidencije automatski se brišu nakon otprilike 4 nedelje.

Kolačići

Za prikupljanje i skladištenje podataka koristimo kolačiće. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač čuva na našu inicijativu. Koriste se dve vrste kolačića. Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pretraživač (kolačići sesije). Za razliku od njih, trajni kolačići imaju maksimalno trajanje do mesec dana. Ova vrsta kolačića omogućava da budete prepoznati nakon što napustite i ponovo posetite sajt. Ovo se koristi na primer za funkciju „ostanite prijavljeni“. Možete odbiti kolačiće u podešavanjima pretraživača.