Ochrana soukromých údajů

Děkujeme za váš zájem o naše stránky. Dodržujeme samozřejmě ustanovení Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), zákona o telemédiích(TMG) i další předpisy o ochraně dat.

 

Předmětem ochrany dat jsou osobní údaje. Osobní údaje jsou podle § 3 odst. 1 zákona BDSG veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o tyto údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa.

Ochrana soukromých údajů

Kontakt

Abychom vás mohli kontaktovat, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a případně další informace. Tyto informace používáme interně a nepředáváme je třetím stranám. Přenos těchto informací není šifrován.

Log soubory serveru

Při každém vyvolání stránky se ukládají tyto údaje: Datum a čas vyvolání stránky, vyvolaná stránka nebo název vyžádané stránky, množství přenesených dat a hlášení, zda byl přístup / požadavek úspěšný, vaše IP adresa. Log soubory jsou cca po 4 týdnech automaticky vymazány.

Cookies

Pro sběr a ukládání dat používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé datové balíčky, uložené z našeho podnětu vaším prohlížečem. Používají se dva typy cookies. Dočasné soubory cookies jsou automaticky odstraněny při zavření prohlížeče (session cookies). Trvalé soubory cookies mají oproti tomu maximální životnost až jeden měsíc. Tento typ cookies umožňuje, že jste rozpoznáni při opětovném vyvolání po opuštění stránky. Používá se například pro funkci "Zůstat přihlášen". Cookies můžete odmítnout v nastaveních vašeho prohlížeče.