AUKOM Måleteknikeren

Garanti for sammenlignelige måleresultater over hele verden

Der er forskellige metoder til måling af diameteren på et emne, når man benytter en koordinatmålemaskine. Ingen af dem er dybest set forkert! Den velfunderede, globalt standardiserede AUKOM-træning giver måleteknikere den krævede kompetance til at fastlægge målestrategien til at sikre sammenligneligheden mellem de individuelle måleresultater.

Derudover har AUKOM-måleteknikere fuldstændig styr på den krævede terminologi inden for måleteknikken. Dette giver dem mulighed for at kommunikere både internt og til alle afdelinger og eksterne virksomheder, hvordan måleresultatet er opstået i klare og teknisk korrekte termer. Dette giver dig mulighed for at registrere potentielle måleafvigelser hurtigere eller undgå dem allerede i den indledende fase.

På denne måde yder certificerede AUKOM-måleteknikere et vigtigt bidrag til at reducere fejl, der forårsager omkostninger i virksomheden og redde virksomheder fra mulige klager, tilbagekaldelser og tab af image.

Dette gør din virksomhed stærkere og tillader samarbejde med dine partnere på lige vilkår.

Træningen for at blive AUKOM-måletekniker har en modulopbygget struktur og inkluderer i alt tre træningsniveauer:

Efter vellykket afslutning af alle seminarer modtager deltagerne AUKOM-metrologcertifikat. Deltagere, der har afsluttet seminarerne før 2020, skal også deltage i 2020-opdateringsseminaret. AUKOM-metrologicertifikatet er gyldig i 5 år.


Certifikater

AUKOM måletekniker