Indhold trin 2

  • Målgruppe: Produktionsmåleteknikere
  • Læringsmål: Seminaret tilbyder en grundlæggende viden om produktionsmåleteknik for avancerede måleteknikere. Den didaktiske tilgang, der anvendes i seminaret, er baseret på den seneste udvikling. Indholdet omfatter den seneste viden om emnet, geometriske tolerancer, fortolkning af prøvningsplaner, programmering, overvågning og den anvendte maskine og sensorteknologi. En forbedret forståelse af måleopgaver og influensparametre gør det muligt for måleteknikere at reducere måleusikkerheder og dermed gøre måleresultater mere pålidelige og lettere at sammenligne. Minimering af omkostninger og skrot understøttes.
  • Længde af kursus: 5 dage
  • Afslutning: Eksamen, certifikat

2-1 Oversigt over hele måleprocessen
Kort repetition af indholdet i trin 1

2-2 Geometrioversigt
Standard geometrielementer, overflade og punkter i rummet, stanset hul/langhul, Tetragonal/Hexagonal hul, symmetri, vinkelrethed, parallelitet, vinkel i rummet, koordinatsystem transformationer

2-3 Geometriske tolerancer
Introduktion til geometriske tolerancer (ISO & ASME), symboler og tegningsangivelser, formtolerancer, udpegning af referencer, orientations, positions og kast tolerancer, generelle tolerancer, ASME rule #1

2-4 Målestrategi
Definition af fastspændings setups og datums (praktiske instruktioner), datumrækkefølge og valg af nulpunkt, iterativ opretning, opretning i henhold til 3-2-1 og Best-Fit metoder (3-D fit), måleelement og hjælpeelementer, konturmålinger, målinger på cylinderoverflader, etc

2-5 Antastningsstrategi - Taktile sensorer
Antal og fordeling af antastningspunkter, antastningskraft og hastighed, inkl. materialeegenskaber, tastdiameter, specielle taster, scanning

2-6 Antastningsstrategi - billedbehandling
Single-shot måling, Multi-shot måling, kantfinder, kontur billedbehandling, projektionsoptik, belysning, filtre, scanning, auto focus

2-7 Antastningsstrategi - Afstandssensorer
Laser trianguleringssensorer, Foucault sensor, hvidlys sensor, lyssnitsensor, fotogrammetri, Fringe protection, indflydelserne på måleresultaterne

2-8 Computer Tomografi
Fysisk princip, tomografi på billedet+, udfaldsprøver, afvigelser til den nominelle geometri, måling af sektioner, kontrol af materialestrukturen

2-9 CNC Programmering
Typer af CNC-programmering, principper for struktureret programmering, brugergrænseflader, parametrisk programmering, programdesign - optimering for cyklustid og nøjagtighed, funktionsbaseret måling, offline kollisionssimulering

2-10 Måling af friform overflader
Elementtyper i friform overflademetrologi, effekt af 3D-Fit, forskellige målestrategier, programmeringsmetoder til etablering af målesekvenser

2-11 Evaluering
Evalueringskriterier: Funktionsorienterede og fremstillingsorienterede evalueringsmetoder, forskelle i associeringsmetoder (Gauss, indhylning, minimum krav), konstrutioner, grafik og tabularisk vurdering, logning af målinger

2-12 Effekter på måleresultater
Effekter på måleresultaterne, reduktion af måleusikkerhed, bestemmelse og reduktion af systematiske og tilfædige effekter, temperaturkompensation

2-13 Dokumentation
Principper for dokumenteret og reproducerbar dokumentation, grafisk evaluering, formdiagrammer, målerapporter og forbedring af dem, dokumentation af fiksturer, sensorer, kvalifikation, fastspænding og målestrategi

2-14 God praksis i målingerne
Metrologi tilføjer værdi, god målepraksis, og nødvendighed af at samarbejde