Poziom 2

  • Grupa docelowa: Metrolodzy
  • Cele szkolenia: Szkolenie pogłębia podstawową wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej dla zaawansowanych techników pomiarowych. Podejście dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia oparte jest na najnowszych ustaleniach. Kurs obejmuje najnowsze informacje na temat toleracji geometrycznych (kształt, kierunek i położenie), interpretacja planu pomiarowego, programowanie, monitorowanie procesów i urządzeń pomiarowych. Lepsze zrozumienie idei zadania pomiarowego oraz czynników wpływających na pomiar w celu zmniejszenia niepewności pomiaru, aby tym samym zapewnić bardziej niezawodne i porównywalne wyniki. To wszystko wpływa na redukcję kosztów i minimalizację braków.
  • Czas trwania kursu: 5 dni
  • Świadectwo ukończenia: egzamin, certyfikat

2-1 Przegląd całego procesu pomiarowego
Podsumowanie poziomu 1

2-2 Przegląd elementów geometrycznych
Podstawowe elementy geomertyczne, punkty przestrzenne i punkty powierzchni, otwory wykrawane/rowki, otwory kwadratowe i sześciokątne, symetria, prostopadła, kąt w przestrzeni, transformacje układu współrzędnych

2-3 Tolerancje geometryczne
Wprowadzenie do tolerancji geometrycznych GD&T (ISO oraz ASME), symbole i oznaczenia na rysunku, tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia, zasada niezależności i wymaganie powłoki, ASME zasada#1

2-4 Strategia pomiarowa
Mocowanie i odniesienia (praktyczne wskazówki), kolejność odniesień i wybór układu współrzędnych, układy współrzędnych iteracyjne: RPS 3-2-1 i dopasowanie 3D, elementy pomiarowe i pomocnicze, pomiary wg siatki, pomiary profilu, itp

2-5 Strategia pomiarowa dla głowic stykowych
Liczba i rozmieszczenie punktów pomiarowych, nacisk pomiarowy i prędkość, właściwości materiału, średnica kulki, trzpienie specjalne, skaning

2-6 Strategia pomiarowa dla głowic optycznych do analizy obrazu
Pomiary w jednym ujęciu i w wielu ujęciach, detekcja krawędzi, przetwarzanie konturów, metoda gradientowa oraz metoda progowa, oświetlenie, filtry, skaning, autofokus

2-7 Strategia pomiarowa dla głowic optycznych z sensorem odległości
Głowice laserowe triangulacyjne, głowica Foucalta, sensor światła białego, laserowe pasmowe, fotogrametria, metoda projekcji prążków, czynniki wpływające na wyniki pomiarów

2-8 Tomografia komputerowa
Zasada działania, tomografia na obrazie, odchyłki względem nominalnej geometrii, pomiar sekcji, sprawdzanie struktury powierzchni.

2-9 Programowanie CNC
Programowanie ofline, tryb uczenia, programowanie z modelem CAD, programowanie parametryczne, struktura modułowa, optymalizacja pod kątem czasu i dokładności, symulacja przebiegu w trybie offline, pomiar wg elementów

2-10 Pomiar powierzchni swobodnych
Typy elementów w pomiarze powierzchni swobodnych, różne strategie pomiarowe, metody programowania z odniesieniem.

2-11 Ocena
Kryteria oceny: zorientowne na funkcjonalność i produkcję, różnice w sposobach oceny (Gauss, element przylegający, minimalnej strefy), konstrukcje, filtrowanie cyfrowe

2-12 Czynniki wpływające na wynik pomiaru
Czynniki wpływające na wynik pomiaru, ograniczenie niepewności pomiaru, wykrywanie i redukcja efektów systematycznych i losowych, kompensacja temperatury

2-13 Dokumentacja
Zasady powtarzalnej dokumentacji, graficzne przedstawienie wyników, wykresy błędów kształtu, protokoły pomiarowe i ich usprawnienie, dokumentacja zamocowań, czujników, kwalifikacji, strategii mocowania i pomiarów

2-14 Dobra praktyka metrologiczna
Metrologia jako wartość dodana, dobra praktyka metrologiczna, potrzeba współpracy