Sadržaj Razina 2

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji 
  • Preduvjeti: Certifikat AUKOM Razina 1 
  • Ciljevi učenja: seminar pruža osnovno znanje o mjeriteljstvu u proizvodnji za napredne mjerne tehničare. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Sadržaj obuhvaća najnovija znanja o tolerancijama oblika i položaja, tumačenje plana ispitivanja, programiranje, nadzor te primijenjenu tehnologiju uređaja i senzora. Poboljšano razumijevanje poslova mjerenja i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje mjernim tehničarima da smanje mjerne nesigurnosti i, zahvaljujući tome, dobiju mjerne rezultate koji su pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i škarta na najmanju mjeru. 
  • Trajanje tečaja: 5 dana 
  • Završetak: ispit, certifikat

2-1 Pregled ciklusa mjerenja
Kratko ponavljanje sadržaja Razine 1

2-2 Pregled geometrije
Standardni geometrijski elementi, površinske i prostorne točke, probijeni otvor/utor, tetragonalni/heksagonalni otvor, simetrija, okomitost, paralelnost, kut u prostoru, transformacije koordinatnog sustava

2-3 Tolerancije oblika, orijentacije i položaja
Uvod u GD&T (ISO i ASME), simboli i polja za unos na nacrtu, tolerancije oblika, orijentacije, položaja i netočnosti okretanja, princip neovisnosti i zahtjev envelope, ASME pravilo #1

2-4 Strategija mjerenja
Definirati postavke stezanja i reference, redoslijed referenci/baza i odabir ishodišta, iterativno poravnanje, poravnanje prema metodi 3-2-1 i metodi najbolje aproksimacije (3D Bestfit), mjerni element i pomoćni elementi, mjerenje mreže točaka, mjerenje kontura, mjerenje s površinom valjka, itd.

2-5 Strategija mjerenja - Taktilni senzori
Broj i raspodjela izmjerenih točaka, sila i brzina ticanja, uklj. svojstva materijala, promjer ticala, posebno ticalo, skeniranje

2-6 Strategija mjerenja - Obrada slike
Mjerenje s jednim snimkom, mjerenje s više snimaka, prepoznavanje ruba, obrada kontura slike, metoda lokalne granične vrijednosti i metoda gradijenta, osvjetljenje, filtar, skeniranje, automatski fokus

2-7 Strategija mjerenja - Senzori udaljenosti
Senzori za lasersku triangulaciju, Foucaultov senzor, senzor bijele svjetlosti, linijski svjetlosni senzor, automatsko izoštravanje, fotogrametrija, projekcija uzorka linija, utjecaj na rezultate mjerenja

2-8 Računalna tomografija
Fizikalni princip, tomografija na slici, prvi uzorci, odstupanja od nominalne geometrije, mjerenje presjeka, provjera strukture materijala

2-9 CNC Programiranje
Vrste CNC programiranja, načela strukturiranog programiranja, korisničko sučelje, parametarsko programiranje, izrada programa - optimizirano na brzinu rada i točnost, mjerenje temeljeno na značajkama, izvan mrežna (offline) simulacija otkrivanja sudara

2-10 Mjerenje površina nepravilnog oblika
Vrsta elemenata koji se spominju u mjeriteljstvu za površine nepravilnih oblika, osnove i postupci mjeriteljstva za površine nepravilnih oblika, referenciranje i strategije ticanja

2-11 Evaluacija
Postupak evaluacije: metode evaluacije usmjerene na funkciju i na proizvodnju, razlike u metodama pridruživanja, konstrukcije, digitalno filtriranje, mjerni zapis

2-12 Utjecaji na rezultate mjerenja
Utjecaji na rezultate mjerenja, smanjenje mjerne nesigurnosti, otkrivanje i smanjenje sustavnih i nasumičnih utjecaja, temperaturna kompenzacija

2-13 Dokumentacija
Načela dokumentiranja i ponovljive dokumentacije, grafička evaluacija, iscrtavanje oblika, izvješća o mjerenjima i njihovo poboljšanje, dokumentacija stezanja, senzora, kvalifikacije, mjerne strategije

2-14 Kultura dobrog mjeriteljstva
Mjeriteljstvo dodaje vrijednost, kultura dobrog mjeriteljstva, važnost suradnje