Sumar Nivel 2

  • Grup țintă: Metrologi de producție 
  • Obiective: Seminarul promovează cunoștințele de bază despre metrologia din producției pentru tehnicienii de măsurare avansați. Abordarea didactică folosită în cadrul seminarului se bazează pe ultimele descoperiri. Conținutul conține cele mai recente cunoștințe despre acest subiect.
    și toleranță pozițională, interpretarea planului de măsurare, programare, monitorizare și tehnologia utilizată. O înțelegere îmbunătățită a lucrărilor de măsurare și a parametrilor care influențează valorile obținute permite tehnicienilor să reducă incertitudinile de măsurare și astfel să facă rezultatele măsurării mai fiabile și mai ușor de comparat. Minimizarea costurilor și a rebuturilor este încurajată. 
  • Durata cursului: 5 zile 
  • Finalizare: examen, certificat

2-1 Prezentare generală a întregului proces de măsurare
Recapitulare scurtă a conținutului din nivelul 1

2-2 Prezentare generală a elementelor geometrice
Elemente geometrice standard: puncte de suprafață și spațiu, găuri / sloturi perforate, găuri dreptunghiulare / hexagonale, simetria, perpendicularitatea, paralelism, unghiul în spațiu, transformări ale sistemului de coordonate

2-3 Toleranțe de formă, orientare și pozițite
Introducere în GD&T (ISO și ASME), simboluri, toleranțe de formă, orientare, toleranțe de pozițite și bătaie, Principiul independenței și cerința elementului tangent, regula nr. 1 din ASME

2-4 Strategie de măsurare
Definirea sistemului de prindere și referințele (instrucțiuni practice), ordinea referințelor și selecția originii, alinierea iterativă, alinierea în conformitate cu 3-2-1 și metod Best Fit (3-D Fit), masurarea elementelor și elementele auxiliare, etc.

2-5 Strategie de măsurare - senzori tactili
Numărul și distribuția punctelor de măsurare, forța de palpare și viteza, Proprietățile materialului, diametrul palpatorului, palpatoare speciale, scanarea

2-6 Strategia de măsurare - procesarea imaginilor
Măsurare cu o singură imagine, Măsurare cu mai multe imagini, Detecția muchiilor, Procesarea imaginilor, iluminare, filtrare, scanare, focalizare automată

2-7 Strategie de măsurare - senzori de distanță
Senzori de triangulație laser, senzor Foucault, senzor de lumină albă, senzor de secțiune, autofocus, fotogrammetrie, proiectorul de franje, Influența asupra rezultatelor de măsurare

2-8 Tomografie computerizată
Principiul fizic, tomografia pe imagine, eșantionarea inițială, abaterile de la geometria nominală, măsurarea secțiunilor, verificarea structurii materialului

2-9 Programare CNC
Tipuri de programare CNC, principii de programare structurată, interfețe de utilizator, programare parametrică, proiectare de programe - optimizarea timpului și preciziei ciclului, măsurare bazată pe caracteristici, simulare de coliziune offline

2-10 Măsurarea suprafețelor forme libere
Tipuri de elemente în metrologie de suprafață cu formă liberă, elemente de bază, proceduri în metrologie de suprafață de formă liberă, strategii de referință și palpare

2-11 Evaluare
Criterii de evaluare: Metode de evaluare orientate către funcționare și orientate către fabricație, diferențe în metodele de asociere, construcții, filtrare digitală, jurnalele de măsurare

2-12 Efecte asupra rezultatului măsurării
Efecte asupra rezultatului măsurării, reducerea incertitudinii de măsurare, detectarea și reducerea efectelor sistematice și aleatorii, compensarea abaterilor de temperatură

2-13 Documentare
Principii de documentare, evaluare grafică, planuri și formulare, rapoarte de măsurare și îmbunătățirea acestora, documentarea prinderii, senzori, calificare, strângere și strategie de măsurare

2-14 Bune practici de măsurare
Metrologia adaugă valoare, bune practici de măsurare, necesitatea cooperării