Inhoud niveau 2

  • Doelgroep: Meettechnici en kwaliteitscontroleurs
  • Leerdoelen: De opleiding bevordert de basiskennis van de productiemetrologie voor gevorderde meettechnici. De didactische aanpak van het seminar is gebaseerd op de laatste bevindingen. De inhoud bestaat uit de nieuwste kennis over het onderwerp, de vorm- en plaatstolerantie, interpretatie van de meetopdracht, programmering, bewaking en de toegepaste machine- en sensortechnologie. Een beter begrip van meettaken en beïnvloedende parameters stelt meettechnici in staat om meetonzekerheden te verminderen en zo de meetresultaten betrouwbaarder, eenvoudiger en vergelijkbaar te maken. Het minimaliseren van kosten en verspilling is een belangrijk doel.
  • Cursusduur: 5 dagen
  • Voltooiing: Examen, certificaat

2-1 Overzicht van het gehele meetproces
Korte herhaling van de inhoud van fase 1

2-2 Geometrie overzicht
standaard geometrische elementen, oppervlakte- en ruimtepunten, ponsgat/sleuf-, rechthoekig-/hexagonaalgat, symmetrie, loodlijn, evenwijdigheid, hoek in de ruimte, transformeren van coördinatensystemen

2-3 Vorm- en plaatstoleranties
Inleiding tot GD&T (ISO en ASME), symbolen en tekening aanduidingen, vormtoleranties, richting toleranties, positie- en slagtoleranties, principe van onafhankelijkheid en enveloppe-eis, ASME-regel #1

2-4 Meetstrategie
Keuze opspanning en -referenties (praktische instructies), volgorde van referentie en nulpuntselectie, iteratieve uitlijning, uitlijning volgens de 3-2-1- en Best-Fit-methoden (3-D-passing), meetelement en hulpelementen, netwerkcoördinatensysteem, contourmetingen, meten van kraaggaten, enz.

2-5 Aantaststrategie - Tactiele sensoren
Aantal en verdeling van meetpunten, meetkracht en -snelheid, incl. materiaaleigenschappen, tasterdiameter, speciale tasters, scannen

2-6 Aantaststrategie - Beeldverwerking
Werkafstand, meting in het beeld en aan het beeld, projectieoptiek, verwerking van contourbeelden, kantenherkenning, verlichtingsstrategieën, filters, scannen, autofocus.

2-7 Aantaststrategie - Afstandsmetingssensoren
laser triangulatie sensoren, foucault sensor, witlicht sensor, lichtsnede sensor, autofocus, fotogrammetrie, invloed op de meetresultaten

2-8 Computer Tomografie
Fysiek principe, tomografie in het beeld, eerste productbeoordeling, afwijkingen van de nominale geometrie, meting van de doorsneden, controle van de materiaalstructuur

2-9 CNC-programmering
Soorten CNC-programmering, principes van gestructureerd programmeren, gebruikersinterfaces, parametrische programmering, programmaontwerp, optimaliseren voor cyclustijd en nauwkeurigheid, meting op basis van kenmerken, offline-botsingssimulatie

2-10 Meting van vrije vorm oppervlakken
Elementtypes in vrije vorm, oppervlaktemetrologie, basisprincipes, procedures in vrije vorm oppervlaktemetrologie, referentie- en aantaststrategieën

2-11 Evaluatie
Evaluatiecriteria: functiegerichte en productiegerichte evaluatiemethodes, verschillen in de compensatiemethodes, constructies, digitale filtering, rapportage

2-12 Effecten op het meetresultaat
Effecten op het meetresultaat, vermindering van de meetonzekerheid, herkennen en verminderen van systematische en toevallige afwijkingen, temperatuurcompensatie

2-13 Documentatie
Principes van documenteren, reproduceerbare documentatie, grafische weergave, vormplots, meetrapporten en hun verbetering, documentatie van opspanning, sensoren, inmeten en meetstrategie

2-14 Goede meetcultuur
Meten heeft toegevoegde waarde , goede meetcultuur, noodzaak van samenwerking