AUKOM Expert training

De wereld van de productiemetrologie wordt steeds meer digitaal en met toenemende snelheid onderling verbonden.

Als gevolg daarvan kan de kennis van de meettechnicus zijn grenzen bereiken. De AUKOM-expertopleiding breidt de standaard van de AUKOM-meettechnicus uit.

De extra kennis van functiemetingen die geschikt zijn voor productie verbetert het begrip van meettaken en het beïnvloeden van variabelen en stelt de expert in staat om ook uitdagende meetstrategieën te definiëren en om metrologietaken op te lossen in interdisciplinaire samenwerking tussen alle afdelingen en externe bedrijven.

Dit stelt de expert in staat om te communiceren met ontwerpers, productiemanagers en mensen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit onder gelijke voorwaarden en om inzicht te krijgen in de algemene processen. Op basis van zijn kennis van het doelgericht communiceren is hij in staat om snel metrologievragen te formuleren en naar de juiste plaatsen te sturen.

Op basis van hun gefundeerde, wereldwijd gestandaardiseerde AUKOM-opleiding zijn de AUKOM-experts perfect uitgerust voor de groeiende taken van de digitale en wereldwijde productiemetrologie.

De AUKOM expert-opleiding is gebaseerd op de AUKOM metrologieopleiding.

Voorwaarden:AUKOM 2 en AUKOM GD & T

Inhoud: CAD/PMI, automatisering & digitalisering, meetonzekerheid, MSA, GR&R, optimale meetstrategieën, sensorcompetentie, filters en Fourier, communicatie klant/leverancier, meetkamerbeheer, functie- en productiegerichte meting.