Indhold AUKOM GD&T (GPS)

  • Målgruppe: Produktionsmåleteknikere, produktionsingeniører, udviklere, designingeniører, QA-ledere
  • Forudsætninger: Til Produktionsmåleteknikere: AUKOM 2-certifikat anbefales; For andre målgrupper: Ingen
  • Læringsmål: Seminaret giver en dybdegående viden om emnet GPS med fokus på form- og positionstolerancer i overensstemmelse med DS ISO og ASME for avancerede måleteknikere, der arbejder på grænseflader til andre afdelinger og skal kommunikere effektivt. Designingeniører, udviklere og produktionsingeniører får et indblik i emnet form og positionstolerancer set fra måleteknikerens synspunkt, der med succes skal implementere tegningspecifikationerne. En integreret forståelse af måeopgaver og influensparametre gør det muligt for eksperter at kommunikere med tillid mellem partnere internt mellem virksomhedens afdelinger og reduktion af måleusikkerheder; måleresultater bliver mere pålidelige og lettere at sammenligne. Minimering af omkostninger og skrot understøttes.
  • Kursets varighed: 3 dage
  • Afslutning: Certifikat

GD&T-1 Grundlæggende regler for ISO-systemet med geometrisk produktspecifikation (GPS-system)
Introduktion,ISO 8015? Grundlæggende regler for de geometriske produktspecifikationer (ISO GPS-system), Trin for kontrol af geometriske afvigelser. Ekstraheret midtlinje? ekstraheret midtplan?

GD & T-2- Tolerancer for form, orientation, lokation og kast? tegningsangivelser
ReTegningssymboler for at visning af form, orientation, lokationj og kasttolerancer, tolerancezoner, standardregler for tegningaangivelser og eksempler for angivelse af undtagelser

GD & T-3 Formtolerancer
Rethed, rundhed, planhed, cylindricitet, måling af formafvigelser

GD & T-4 Tolerancer for orientation, lokation og kast
Forholdet mellem formafvigelser og orientations-, lokations- og kastafvigelser, referencer til datum, lokation lokation kast

GD & T-5 Tolerancer for profilform
Definitioner, tegningsindikationer, eksempler

GD & T-6 Principper for tolerancesætning I
Definition af størrelsemål? ISO og ASME, princip om uafhængighed, indhyldningskrav, resume og eksempler

GD & T-7 Principper for tolerancesætning II
Grundlæggende regler for tegningsangivelser, MMR ? Maksimum materiale krav, tolerancesætning af form og vinkelrette afvigelser ved hjælp af MMR, tolerancesætning af positionsafvigelser ved hjælp af MMR, Kontrol af arbejdsemner iunder hensyntagen til MMR, tolerancesætning af koaksiale afvigelser ved hjælp af MMR, tolerancesætning af symmetriafvigelser ved hjælp af MMR, LMR? Mindste materiale krav, Reciprokkrav

GD & T-8 Tolerancer for form,  orientation, lokation og kas.? ASME
Grundlæggende regler og definitioner, Indhyldningskrav, referencer til datum, formtolerancer, orientationstolerancer, lokationstolerancer, Konposit- og multiple-single-segment positionstolerancer, profilformtolerancer

GD & T-9 Workshop
Oversigt over brugen af ​​associationskriterier (Standardregler), Yderligere toleranceangivelser i fremtiden (Afvigelser fra standardreglerne), Eksempler på filtrering, rethedstolerance og referencer til datum, Positionstolerance (Uden og med maksimum materiale krav), Symmetri tolerance (Maksimum materiale krav), maksimum materiale krav? Simulering af måling, maksimum materiale krav? Sammenligning mellem forskellige optimeringskriterier.