AUKOM mjeritelj

Jamstvo globalno usporedivih rezultata mjerenja

Postoje različiti načini mjerenja promjera na mjernom uzorku uz pomoć koordinatnog mjernog uređaja. Niti jedan od tih načina u načelu nije pogrešan! Dobro organizirani, globalno standardizirani AUKOM seminari, daju mjeriteljima potrebna znanja o različitim mjernim strategijama kako bi se osigurala usporedivost pojedinih rezultata mjerenja na globalnoj razini.

Dodatno, certificirani AUKOM mjeritelji imaju usvojenu svu potrebnu terminologiju korištenu u svakodnevnoj metrologiji. Ovo im omogućava jasnu i tehnički točnu internu komunikaciju ali i komunikaciju prema različitih odjelima vlastite ili vanjske tvrtke, o rezultatima mjerenja koja provode. Navedeno omogućava brzo otkrivanje potencijalnih grešaka mjerenja te njihovo otklanjanje u ranim fazama mjernih procesa.

Zbog svega navedenog, AUKOM mjeritelji uvelike pridonose smanjenju troškova uzrokovanih greškama nedovoljno educiranih operatera, pomažu u zaštiti tvrtke od potencijalnih reklamacija i žalbi te generalno stvaraju profesionalniju sliku kolektiva u kojem rade.

Sve ovo čini vašu tvrtku snažnijom i konkurentnijom na tržištu, omogućavajući pri tome kvalitetnu suradnju sa različitim partnerima.

AUKOM tečajevi su modularni i uključuju ukupno 3 nivoa:

Nakon uspješnog završetka svakog od seminara, sudionici postaju certificirani AUKOM mjeritelji. Polaznici koji su završili tečajeve prije 2020. moraju proći i tzv. "2020 Update Seminar" kako bi njihov certifikat bio važeći i dalje - standardno, certifikati su važeći 5 godina.


Certifikat

AUKOM mjeritelj