Sadržaj GD&T

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji, inženjeri proizvodnje, programeri, dizajneri, voditelji odjela za osiguranje kvalitete 
  • Preduvjeti: za mjeritelje u proizvodnji preporučuje se certifikat AUKOM 2; za ostale ciljane skupine preduvjeti ne postoje
  • Ciljevi učenja: seminar pruža dubinsko znanje na temu tolerancija oblika i položaja u skladu s normama DIN ISO i ASME za napredne mjerne tehničare koji rade sa drugim odjelima i koji moraju učinkovito komunicirati. Projektanti, programeri i inženjeri proizvodnje dobivaju uvid u temu tolerancija oblika i položaja s gledišta mjernog tehničara koji mora uspješno implementirati specifikacije crteža. Integrirano razumijevanje poslova mjerenja i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje stručnjacima da s pouzdanjem komuniciraju s međuresornim područjima i smanje mjerne nesigurnosti; rezultati mjerenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i škarta na najmanju mjeru. 
  • Trajanje tečaja: 3 dana 
  • Završetak: certifikat

GD&T-1 Osnove geometrijskih specifikacija proizvoda ISO GPS S ustav ) i ASME a
Uvod, osnovna pravila geometrijske specifikacije proizvoda (ISO GPS-sustav i ASME Y14.5)

GD&T-2 Funkcija, specifikacija, provjera, uvjeti
Funkcija - specifikacija, tolerancijske zone, izvedena geometrija, filtriranje, prodruživanje, integriranja i izvedena značajka, specifikacija provjere

GD&T-3 Tolerancije oblika
Pravocrtnost linija na površini, pravocrtnost središnje linije, kružnost, ravnost, cilindričnost, profil linije, profil površine, mjerenje odstupanja oblika

GD&T-4 Veličina i kut
Značajke sa veličinom, odstupanje veličine i oblika, specifikacija veličine - ISO i ASME

GD&T-5 Baze i bazni sustavi
Upotreba baza, stupnjevi slobode, pojedinačna baza, zajednički bazni sustav, bazni sustavi

GD&T-6 Tolerancije orijentacije, položaja i netočnost okretanja
Odstupanje položaja, odstupanja netočnosti okretanja, referenciranje baza, orijentacija, netočnost okretanja, tolerancije orijentacije i položaja na izvedenim značajkama

GD&T-7 Tolerancije oblika profila
Definicije, indikacije na crtežu, primjeri

GD&T-8 Uvjet maksimuma materijala
Uvjet maksimuma materijala (MMR - Maximum Material Requirement), pozadina funkcije dijela, simboli, tolerancije uzorka provrta

GD&T-9 Uvjet minimuma materijala i uvjet recipročnosti
Uvjet minimuma materijala (LMR - Least Material Requirement), pozadina funkcije dijela, simboli, tolerancije uzorka provrta, uvjet recipročnosti (ISO) i sličnosti u ASME

GD&T-10 Provjera
Funkcionalni zahtjevi i uvjeti proizvodnje, zadano pridruživanje u ISO i ASME, primjeri