AUKOM GD&T

  • Grupa docelowa: metrolodzy, inżynierzy produkcji, technolodzy, konstruktorzy, kontrola jakości
  • Wymagania: dla metrologów: zalecany certyfikat AUKOM 2; dla pozostałych grup: brak
  • Cele szkolenia: szkolenie zapewnia dogłębną wiedzę na temat tolerancji kształtu, kierunku i położenia zgodnie z ISO i ASME dla zaawansowanych metrologów, którzy pracują w ciągłym styku z innymi działami i muszą komunikować się z nimi skutecznie. Konstruktorzy, programiści i technolodzy zyskują wgląd w temat tolerancji kształtu i położenia z punktu widzenia metrologa, który musi z powodzeniem wdrożyć specyfikację rysunku. Zintegrowane zrozumienie zadań pomiarowych i ich parametrów pozwala ekspertom na bezpieczną komunikację z innymi działami i zmniejsza niepewność pomiaru; wyniki pomiarów stają się bardziej niezawodne i łatwiejsze do porównania.
  • Czas trwania kursu: 3 dni
  • Świadectwo ukończenia: Certyfikat

GD&T-1 Podstawowe zasady systemu ISO GPS i ASME
Wprowadzenie, Podstawowe zasady Specyfikacji Geometrycznej Wyrobów (GPS) i ASME Y14.5

GD&T-2 Funkcjonalność, specyfikacja, weryfikacja, warunki
Funkcjonalność - specyfikacja, strefy tolerancji, pomiar, filtrowanie, metody oceny, element integranly i pochodny, specyfikacja - weryfikacja

GD&T-3 Tolerancje kształtu
Prostoliniowość linii na powierzchni, prostoliniowość linii środkowej, okrągłość, płaskość, walcowość, kształt zarysu i powierzchni, pomiar odchyłek kształtu

GD&T-4 Wymiary i kąty
Wymiary, wymiary a odchyłki kształtu, specyfikacja wymiarów ISO i ASME

GD&T-5 Odniesienia i układ baz
Dlaczego są potrzebne odnesienia, stopnie swobody, pojedyncza baza, baza wspólna, układ baz

GD&T-6 Tolerancje kierunku, położenia i bicia
Odchyłki kierunku, położenia i bicia, odniesienia, tolerancje kierunku i położenia dla elementu pochodnego

GD&T-7 Tolerancja ksztłtu zarysu
Definicja, oznaczenia rysunkowe, przykłady

GD&T-8 Wymaganie maksimum materiału
MMR - Wymaganie Maksimum Materiału, podstawy, oznaczenia, tolerancja szyku otworów

GD&T-9 Wymaganie minimum materiału i wymaganie wzajemności
LMR? Wymaganie Minimum Materiału, podstawy, oznaczenia, tolerancja szyku otworów, wymóg wzajemności (ISO) i alternatywa w ASME

GD&T-10 Weryfikacja
Wymagania funkcjonalne i warunki produkcji, Domyślne interpretacje w ISO i ASME, przykłady