Obsah AUKOM GD&T

  • Cílová skupina: Metrologové v oblasti výroby, výrobní technici, vývojáři, konstruktéři, manažeři kvality
  • Předpoklady: Pro metrology v oblasti výroby: Doporučen certifikát AUKOM 2. Pro jiné cílové skupiny: Žádné
  • Výukové cíle: Školení poskytuje prohloubení znalostí na téma tolerance tvaru a polohy v souladu s normami ISO a ASME pro zkušené metrology, kteří spolupracují s ostatními odděleními a musí efektivně komunikovat. Konstruktéři, vývojáři a výrobní technici získají vhled do problematiky tolerancí tvaru a polohy z pohledu metrologa, který musí výkresové specifikace úspěšně implementovat. Celostní pochopení měřicích úloh a ovlivňujících faktorů umožňuje specialistům spolehlivě komunikovat napříč odděleními a snižovat nejistotu měření. Výsledky měření jsou spolehlivější a dají se snadněji porovnat. Podporuje se minimalizace nákladů a zmetkovitosti.
  • Délka kurzu: 3 dny
  • Absolvování: Certifikát

GD&T-1 Základní principy ISO systému geometrické specifikace produktu (GPS) a ASME
Úvod, základní pravidla geometrické specifikace produktu (ISO GPS a ASME Y14.5)

GD&T-2 Funkce, specifikace, ověření, pojmy
Funkce - specifikace, toleranční pole, měření, filtrování, výpočet elementu, integrální a odvozený element, specifikace - ověření

GD&T-3 Tolerance tvaru
Přímost přímky na ploše, přímost střední linie, kruhovitost, rovinnost, válcovitost, profil linie, profil plochy, měření odchylek tvaru

GD&T-4 Rozměry a úhly
Rozměrový element, rozměrové a tvarové odchylky, rozměrové specifikace - ISO a ASME

GD&T-5 Reference a soustavy referencí
Účel referencí, stupně volnosti, jednotlivá reference, společná reference, soustava referencí

GD&T-6 Tolerance orientace, umístění a házení
Odchylky umístění a házení, stanovení referencí, orientace, umístění, házení, tolerance orientace a umístění pro vypočtené elementy

GD&T-7 Tolerance profilu
Definice, předpis na výkrese, příklady

GD&T-8 Požadavek maxima materiálu
Požadavek maxima materiálu MMR, vysvětlení funkce, symboly, tolerovaná sestava otvorů

GD&T-9 Požadavek minima materiálu a požadavek reciprocity
Požadavek minima materiálu LMR, vysvětlení funkce, symboly, tolerovaná sestava otvorů, požadavek reciprocity (ISO) a alternativa v normě ASME

GD&T-10 Ověření
Funkční požadavky a výrobní podmínky, určování podle norem ISO a ASME, příklady