Sadržaj Razina 1

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji 
  • Preduvjeti: nema 
  • Ciljevi učenja: na seminaru se izlaže i objedinjuje osnovno znanje o mjeriteljstvu u proizvodnji za početnike i napredne mjeritelje. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Seminarom su obuhvaćena najnovija znanja o određivanju tolerancija, osnovama programiranja, planiranju procesa mjerenja te upotrijebljenoj tehnologiji uređaja i senzora. Poboljšano razumijevanje mjernih zadataka i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje mjernim tehničarima da smanje mjerne nesigurnosti i, zahvaljujući tome, dobiju mjerne rezultate koji su pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i škarta na najmanju mjeru. 
  • Trajanje tečaja: 5 dana, ovisno o prethodnoj razini znanjae
  • Završetak: ispit, certifikat

1-1 Jedinice
SI jedinice, uključujući definicije i povijest, osnovne veličine, izvedene veličine, prefiksi jedinica, kutovi, konverzije stupnjeva u radijane, konvencionalna oprema za mjerenje i kontrolu

1-2 Koordinatni sustavi
(Matematičko) crtanje ravnina, ishodište, Kartezijeve koordinate, pravilo desne ruke, translacija i rotacija, polarne koordinate, cilindrični i sferni koordinatni sustav

1-3 Koordinatni mjerni uređaji
Povijest koordinatnih mjernih uređaja, konzolna/mostna/stupna/portalna izvedba, razlike u izvedbama, vodilica osi, mjerno računalo i softver, naprava za pričvršćivanje dijela, točnost koordinantnih mjernih uređaja, ispravak CAA, uređaji za mjerenje oblika

1-4 Senzori
Odabir senzora, sustav ticala, ticalo, optički senzori, obrada slike, laserska triangulacija

1-5 Osnovne definicije
Polja za unos na nacrtu (dimenzije, simboli tolerancije), standardna referenca, razlike između nominalnog elementa – stvarnog elementa – izvedenog elementa – dodijeljenog elementa, površine nepravilnog oblika

1-6 Dimenzijske tolerancije
Dimenzijske tolerancije, Taylorovo načelo, standardi, simboli i polja za unos na crtežu, dimenzije duljine, kutne dimenzije, ograničavajuće dimenzije i dosjedi, ISO dosjedni sustav, uobičajene tolerancije

1-7 Geometrijski elementi
Standardni elementi: ravnina / cilindar / konus / sfera / pravac / kružnica / točka / elipsa, vektor, vektor normale, minimalni broj točaka, projekcija

1-8 Geometrijske konstrukcije
Izračunavanje značajki iz dviju geometrijskih značajki (udaljenost, kut), izračunavanje značajki iz dviju geometrijskih značajki (presjecište, simetrija), izračunavanje novih značajki iz nekih geometrijskih značajki (konstrukcija)

1-9 Priprema za mjerenje koordinatnim mjernim uređajem
Standardizirana temperatura, čišćenje dijelova, kontrola temperature, pričvršćivanje, (izbjegavanje iskrivljenja), sustavi za pričvršćivanje, CMM i pokretanje softvera

1-10 Odabir i kvalifikacija ticala
Odabir sustava ticala, kvalifikacija ticala, referentna sfera, referentno ticalo, korekcija radijusa dodirne kugle sfere ticala, ispravak savijanja vrha ticala, učinak mehaničkog filtra ticala, pogreške neispravne kvalifikacije

1-11 Mjerenje s pomoću koordinatnih mjernih uređaja
Određivanje koordinatnog sustava dijela, razlika prema kontrolnom koordinatnom sustavu, ručno ili automatsko poravnanje, ticanje, reference, posljedice sudara, broj izmjerenih točaka i njihova raspodjela, utjecaji na rezultat mjerenja

1-12 Evaluacija mjerenja i statistike
Metode pridruživanja (Gauss, maksimalno upisani, minimalno opisani, minimalna zona), ISO 1101, ISO 14405 i ASME, simboli modifikatora (ISO), statistički parametri, srednja vrijednost, raspon, standardna distribucija, medijan, grube greške (outliers), rasipanje, reprezentacija histograma

1-13 Planiranje mjerenja
Potpuno definirana svojstva, svrha mjerenja, proizvodnja obrađivanog dijela, funkcija obrađivanog dijela, opis značajke, metode proizvodnje i točnosti, odstupanja oblika, učinci nesigurnosti, svjesnost o mjernoj nesigurnosti, planiranje mjerenja, identifikacija mjernih značajki

1-14 Izrada dokumentacije i upravljanje kvalitetom
Izvještaji mjerenja, grafikoni za kontrolu kvalitete, suradnja između projektiranja – proizvodnje – kontrole, jasna mjerna dokumentacija koja se može ponovno reproducirati, dokumentacija mjerne strategije