Inhoud niveau 3

  • Doelgroep: Meetspecialisten
  • Vereisten: AUKOM 2 certificaat, AUKOM GD&T
  • Leerdoelen: De opleiding biedt uitgebreide kennis van productiemetrologie voor meetspecialisten die samen met andere afdelingen effectief moeten communiceren. Het seminarie is gestructureerd volgens de modernste didactische kennis. De nieuwste kennis over functioneel en productiegericht meten, filteren, het maken van programma's, computertomografie, QM en meetkamerbeheer wordt behandeld. Een gemeenschappelijk begrip van meettaken en beïnvloedende parameters stelt experts in staat om met vertrouwen te communiceren met betrokken afdelingen en geeft mogelijkheden om meetonzekerheden te verminderen, meetresultaten worden betrouwbaarder en eenvoudiger te vergelijken. Het minimaliseren van kosten en verspilling is een belangrijk doel.
  • Cursusduur: 5 dagen
  • Voltooiing: Examen, certificaat

3-1 Vergelijkbare en meetbare geometrie specificatie
Berekening van Hoek, zwaartepunt, afstand, oppervlakte, afstanden en hoeken (goniometrische functies), cartesisch en polaire coördinaten, Grenzen van maximum ingeschreven en minimum ingeschreven berekening voor segmenten kleiner dan 180°. Grenzen van coaxialiteit van concentriciteit en mogelijke alternatieven, Meten van kleine cirkelsegmenten, kromming, functioneel en meettechnisch ontwerpen, Kosten verminderend ontwerp, Omgaan met dubbelzinnige aanduidingen, Digitaal inspectieplan.

3-2 Productiegerichte controle
Productiemethodes en haalbare productienauwkeurigheden, vormafwijkingen en hun oorzaken, het meten van afwijkingen

3-3 CAD-basisprincipes
Principes van het construeren en het maken van een technische tekening, principes en tools van CAD-ontwerp, vormen van geometrie, modeltypen, CAD-data, importeren van CAD-data, interfaces

3-4 Puntenwolk en reverse engineering
Puntenwolken, STL-gegevens, nominaal-actueel vergelijkingen, basisprincipes van reverse engineering, geometrische elementen creëren via reverse engineering, reverse engineering in de praktijk, Dataformaten

3-5 Geautomatiseerde generatie van meetprogramma's (PMI)
Soorten in het automatisch genereren van meetprogramma's, volledig geparametriseerde werkstukken, werkstukken met product manufacturing informatie (PMI) “3D-toleranties”, taken en verantwoordelijkheden van de meettechnicus bij het automatisch generen van meetprogramma's

3-6 Digitale filtering en evaluatie
Softwarefilters, Gauss-filters, hoog doorlatend, laag doorlatend, banddoorlatend, spline-filter, golving, ruwheid, mechanische filter, morfologische filters, omgaan met uitschieters

3-7 Communicatie
Wat is communicatie? Hoe werkt de communicatie? culturele waarden, positieve formulering, voordeel/baten-argumentatie

3-8 Sensorcompetentie
Planning van de meetstrategieën, criteria voor de bepaling van de meetstrategie, criteria voor de selectie van de sensoren, effect van verschillende strategieën op het meetresultaat

3-9 Bewaking van CMM's
CMM Monitoring, ISO 10360/VDI 2617, Mogelijkheden om de meetonzekerheid van CMM's te optimaliseren, kalibratie, kalibratieketen, herleidbaarheid, normalen, monitoring, acceptatietest, verificatie, kalibratie, procescapaciteit, invloed van temperatuur en uitzettingscoëfficiënten.

3-10 Het meten van de onzekerheid en het meten van de geschiktheid van het meetproces
GUM richtlijn, bepaling van de meetonzekerheid, onzekerheidsbudgetten, PUMA methode, toenemende meetonzekerheid, uitgebreide meetonzekerheid, conformiteit ISO 14253, bepaling van de meetonzekerheid met behulp van gekalibreerde werkstukken, gebruik van de virtuele CMM, Geschiktheid van het meetproces volgens MSA (GR&R), VDA 5, Vergelijken van de methoden.

3-11 Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagementnormen, audit en certificering, kwaliteitshulpmiddelen, oorsprong van fouten en het elimineren van fouten, optimalisatie van de kwaliteitskosten, invloed van het ontwerp en de inspectie op de kwaliteitskosten

3-12 Procesbewaking
Procesmonitoring, statistische procescontrole (SPC), cp-waarden, cpk-waarden, cm-waarden, monitoringstrategieën en kwaliteitscontrolekaarten, capability studies en hun relevantie voor het hele proces.

3-13 Meetkamerbeheer
Aspecten van meetkamerbeheer als geheel, Planning, inkoop en beheer van meetkamers, werkprocedures in een meetkamer, hulpmiddelen en methoden voor de besturing van de processen in een meetkamer, personeelsselectie, kwalificatie en verdere ontwikkeling.

3-14 Conclusies
Invloed op het meetresultaat, Invloed van meetonzekerheid op procesparameters, functieprofiel meettechnicus