Poziom 3

  • Grupa docelowa: Metrolodzy
  • Wymagania: Certyfikat AUKOM 2 i AUKOM GD&T
  • Cele szkolenia: Szkolenie obejmuje rozszerzoną wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej dla doświadczonych metrologów, którzy pracują w ciągłym styku z innymi działami i muszą komunikować się z nimi skutecznie.Podejście dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia oparte jest na najnowszych ustaleniach. Szkolenie obejmuje najnowszą wiedzę na temat pomiaru funkcjonalności i kontroli produkcji, zastosowanie i działanie filtrów, programowanie, tomografia komupetowa, zarządzanie jakością i laboratorium pomiarowym. Całościowe zrozumienie zadań pomiarowych i czynników wpływających na pomiar umożliwi ekspertom wiarygodne komunikowanie się między działami w celu zmniejszenia niepewności pomiarowej. Wyniki pomiarów staną się bardziej stabilne i łatwiejsze do porównania. To wszystko przełoży się oczywiście na redukcję kosztów i braków.
  • Czas trwania kursu: 5 dni
  • Świadectwo ukończenia: Egzamin, certyfikat

3-1 Porównywalna i sprawdzalna specyfikacja geometrii
Obliczanie kąta, środka ciężkości, odległości, powierzchni, odległości i kątów (funkcje trygonometryczne), współrzędnych kartezjańskich i biegunowych, ograniczenia metod oceny: maksymalnego wpisanego i minimalnego opisanego elementu, ograniczenia dla segmentów mniejszych niż 180 °. Ograniczenia współosiowości i możliwe alternatywy, Pomiar małych segmentów koła, baryłkowatość, Projektowanie zgodne z funkcją i kontrolą, projektowanie obniżające koszty, postępowanie z niejednoznacznymi rysunkami, cyfrowe planowanie kontroli

3-2 Kontrola zgodna z produkcją
Rodzaje procesów produkcyjnych i ich dokładności, odchyłki kształtu i ich przyczyny, odchyłki pomiarowe

3-3 Podstawy CAD
Proces konstrukcyjny i zasady rysunku technicznego, zasady i narzędzia projektowania CAD, obrazowanie geometrii, typy modeli, wymiary modelu CAD, Import danych CAD, Interfejsy

3-4 Chmura punktów i inżynieria odwrotna
Chmury punktów, dane STL, porównania nominalne-rzeczywiste, podstawy inżynierii odwrotnej, tworzenie elementów geometrycznych za pomocą inżynierii odwrotnej, inżynieria odwrotna w praktyce, formaty danych

3-5 Automatyczne generowanie programu pomiarowego (PMI)
Rodzaje zautomatyzowanego generowania programów pomiarowych, modele CAD z informacjami o produkcie i sposobie wytwarzania (PMI, "3D tolerances"), zadania i obowiązki metrologa za automatyczne generowanie programu pomiarowego

3-6 Cyfrowe filtrowanie i ocena
Cyfrowe filtry programowe, filtry Gaussa, górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, falistość, chropowatość, filtr mechaniczny, filtry morfologiczne, postępowanie z wartościami odstającymi (nietypowymi)

3-7 Komunikacja
Czym jest komunikacja? Jak działa komunikacja? Wartości kulturowe, pozytywne sformułowanie, argumentacja o korzyściach / zyskach

3-8 Wybór głowicy pomiarowej
Planowanie strategii pomiarowych, kryteria określania strategii pomiarowej, kryteria wyboru głowic pomiaowych, wpływ różnych strategii na wynik pomiaru

3-9 Monitorowanie CMM
Monitorowanie CMM, ISO 10360 / VDI 2617, możliwości optymalizacji dokładności maszyn współrzędnościowych, kalibracja, łańcuch kalibracji, identyfikowalność, wzorce, monitorowanie, odbiór, weryfikacja, kalibracja, zdolność procesu, wpływ temperatury i współczynnik rozszerzalności

3-10 Niepewność pomiarowa i zdolność procesu pomiarowego
Podręcznik GUM, Określanie niepewności pomiaru, budżety niepewności, metoda PUMA, zwiększanie niepewności pomiaru, rozszerzona niepewność pomiaru, zgodność, ISO 14253, określanie niepewności przy użyciu skalibrowanych części, zastosowanie wirtualnej maszyny współrzędnościowej, zdolność procesu pomiarowego zgodnie z MSA (GR&R) , VDA 5, porównanie metod

3-11 Zarządzanie jakością
Standardy zarządzania jakością, audyt i certyfikacja, narzędzia jakości, pochodzenie błędów i eliminacja błędów, optymalizacja kosztów jakości, wpływ projektu i kontroli na koszty jakości

3-12 Monitorowanie procesu
Monitorowanie procesu, statystyczna kontrola procesu (SPC), wartości cp, wartości cpk, wartości cm, wartości cmk, strategie monitorowania i karty kontroli jakości, badania zdolności i ich znaczenie dla całego procesu

3-13 Zarządzanie laboratorium pomiarowym
Aspekty zarządzania laboratorium pomiarowym jako całością, planowanie, pozyskiwanie i obsługa pomieszczeń pomiarowych, procedury pracy w laboratorium pomiarowym, narzędzia i metody sterowania procesami w laboratorium pomiarowym, wybór personelu, kwalifikacje i dalszy rozwój

3-14 Wnioski
Czynniki wpływające na wynik pomiaru, wpływ niepewności pomiaru na parametry procesu, profil stanowiska Metrolog