Sadržaj Razina 3

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji 
  • Preduvjeti: Certifikat AUKOM Razina 2, AUKOM GD&T
  • Ciljevi učenja: seminar nudi sveobuhvatno znanje o mjeriteljstvu u proizvodnji za napredne mjerne tehničare koji rade sa drugim odjelima i dužni su učinkovito komunicirati. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Sadržaj obuhvaća najnovija znanja o mjerenju temeljenom na funkciji i proizvodnji, filtriranju, programiranju, računalnoj tomografiji, upravljanju kvalitetom i prostorijama za mjerenje. Integrirano razumijevanje mjernih poslova i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje stručnjacima da s pouzdanjem komuniciraju s međuresornim područjima i smanje mjerne nesigurnosti, a da rezultati mjerenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i škarta na najmanju mjeru. 
  • Trajanje tečaja: 5 dana 
  • Završetak: ispit, certifikat 

3-1 Usporediva i mjeriva geometrijska specifikacija
Izračun kuta, središta gravitacije, udaljenosti, površine, kut i udaljenost (trigonometrijske funkcije), kartezijeve i polarne koordinate, ograničenja maksimalno upisanih i minimalno opisanih metoda pridruživanja za segmente manje od 180°. Ograničenje koaksijalnosti i koncentričnosti i moguće alternative, mjerenje malog segmenta kruga, dizajn koji smanjuje troškove u skladu sa funkcijom i kontrolom, suočavanje sa nejasnim crtežima, digitalni plan kontrole

3-2 Proizvodno usmjerena kontrola
Vrste proizvodnje i moguće dostignuće točnosti, odstupanje oblika i njihovi uzroci, mjerenje odstupanja

3-3 CAD Osnove
Načela konstrukcije i izrade tehničkih nacrta, načeli i alati CAD dizajna, ilustracija geometrije, vrste modeliranja, dimenzije CAD podataka, uvoz CAD podataka, sučelja

3-4 Oblak točaka i povratno inženjerstvo
Oblak točaka, STL datoteka, nominalno-stvarna usporedba, osnove povratnog inženjerstva, stvaranje geometrijskog elementa pomoću povratnog inženjerstva, povratno inženjerstvo u praksi, oblici podataka

3-5 Automatsko generiranje mjernog programa (PMI)
Vrste automatiziranog generiranja mjernog programa, potpuno parametrizirani model, model sa podacima o proizvodu i proizvodnji (PMI; 3D tolerancije), zadaci i odgovornosti inženjera mjeriteljstva za automatizirano generiranje mjernih programa

3-6 Digitalno filtriranje i evaluacija
Filtri softvera, Gaussovi filtri, visokopropusni, niskopropusni, valovitost, hrapavost, mehanički filter, morfološki filter, suočavanje sa grubim greškama (outliers)

3-7 Komunikacija
Što je komunikacija? Kako funkcionira komunikacija? Kulturne vrijednosti, pozitivna formulacija, argumenti u korist /dobitak

3-8 Sposobnost različitih senzora
Planiranje strategije mjerenja, kriterij za određivanje strategije mjerenja, kriterij odabira senzora, učinci različitih mjernih strategija na rezultate mjerenja

3-9 Praćenje KMU-a
Praćenje KMU-a, ISO 10360/VDI 2617, mogućnosti optimizacije točnosti KMU-a, kalibracija, kalibracijski lanac, sljedivost, etaloni, provjera, test prihvatljivosti, verifikacija, sposobnost procesa, utjecaj temperature i koeficijenta rastezanja

3-10 Mjerna nesigurnost i prikladnost procesa mjerenja
Priručnik GUM, određivanje mjerne nesigurnosti, proračuni nesigurnosti, PUMA metoda, povećana mjerna nesigurnost, proširena mjerna nesigurnost, sukladnost, ISO 14253, određivanje nesigurnosti upotrebom kalibriranih dijelova, upotreba virtualnog KMU-a, prikladnost procesa mjerenja prema MSA analizi mjernog sustava (ponovljivost i obnovljivost kalibra – GR&R), VDA 5, usporedba metoda

3-11 Upravljanje kvalitetom
Standardi upravljanja kvalitetom, revizija i certifikacija, alati za kvalitetu, izvor i eliminacija pogreške, optimiziranje troškova kvalitete, utjecaj dizajna i kontrole na troškove kvalitete

3-12 Praćenje procesa
Praćenje procesa, statistička kontrola procesa (SPC), cp vrijednosti, cpk vrijednosti, cm vrijednosti, cmk vrijednosti, strategije praćenja i kartice za kontrolu kvalitete, studij sposobnosti i njihova važnost za cjelokupni proces

3-13 Upravljanja prostorijama za mjerenje
Upravljanje prostorijama za mjerenje u cjelini, planiranje, nabavka i rad prostorija za mjerenje, postupci rada u prostoriji za mjerenje, alati i metode za kontrolu procesa u prostoriji za mjerenje, odabir osoblja, kvalifikacija i daljnji razvoj mjeritelja

3-14 Zaključak
Utjecaj na rezultate mjerenja, utjecaj mjerne nesigurnosti na parametre procesa, poslovni profil mjeritelja