Sumar Nivel 3

  • Grup țintă: Metrologi de producție 
  • Premise: certificatul AUKOM 2, AUKOM GD&T 
  • Obiectivele învățării: Seminarul oferă cunoștințe cuprinzătoare despre metrologia producției pentru tehnicieni avansați de măsurare care lucrează cu alte departamente și sunt obligați să comunice eficient. Abordarea didactică folosită în cadrul seminarului se bazează pe ultimele descoperiri. Conținutul cuprinde cele mai noi cunoștințe privind măsurarea in baza funcționării sau a producției, filtrarea, programarea, tomografia computerizată, managementul calității și managementul sălii de măsurare. O înțelegere integrată a planului de măsurare și a parametrilor care influențează rezultatele, permite experților să comunice cu încredere cu zonele interdepartamentale și să reducă incertitudinile de măsurare, rezultatele măsurării devin mai fiabile și mai ușor de comparat. Minimizarea costurilor și a rebuturilor este incurajată. 
  • Durata cursului: 5 zile 
  • Finalizare: examen, certificat

3-1 Specificații geometrice comparabile și capabile de inspecție
Calculul unghiului, centrul de gravitație, distanța, suprafața, distanțele și unghiurile (funcții trigonometrice), coordonatele carteziene și polare, Limitele ale cercului maxim înscris și minim circumscris pentru segmente mai mici de 180°. Limite ale coaxialității, concentricității și alternative posibile, Măsurarea segmentelor mici de cercuri, Proiectare compatibilă funcției și inspecției, Proiectare orientată către reducerea costurilor, Tratarea desenelor ambigue, Planificarea inspecției digitale

3-2 Inspecție conform producției
Tipuri de procedee de producție și precizii realizabile, abateri de formă și cauzele acestora, măsurarea abaterilor de formă

3-3 Noțiuni de bază CAD
Principii de construcție și desen tehnic, Principii și instrumente de proiectare CAD, tipuri de modele CAD, dimensiuni in modele CAD, import de date CAD, interfețe

3-4 Point Cloud and Inverse Engineering
Nori de punct, date STL, comparații nominal-real, Noțiuni de bază "reverse engineering", Crearea de elemente geometrice prin "reverse engineering", Inginerie în practică, Formate de date

3-5 Generare automată de programe de măsurare (PMI)
Tipuri de generare automată de programe de măsurare, programe complet parametrizate, piese cu informații despre produs și producție (PMI, „toleranțe 3D”), Sarcini și responsabilități ale inginerului de măsurare pentru generarea automată a programelor de măsurare

3-6 Filtrare și evaluare digitală
Filtre software, Filtre Gauss, Trece sus, Trece jos, Ondulatie, Rugozitate, Filtru mecanic, Filtre morfologice, Cum ne ocupăm de valorile extreme

3-7 Comunicare
Ce este comunicarea? Cum funcționează comunicarea? Valori culturale, formulare pozitivă, argumentare beneficiu/câștig

3-8 Selectarea senzorului
Planificarea strategiilor de măsurare, Criterii pentru determinarea strategiei de măsurare, Criterii pentru selectarea senzorilor, Efectul diferitelor strategii asupra rezultatului măsurării

3-9 Monitorizarea CMM-urilor
Monitorizare CMM, ISO 10360 / VDI 2617, Posibilități de optimizare a exactității CMM-urilor, calibrare, lanț de calibrare, trasabilitate, normale, monitorizare, test de acceptare, verificare, capacitate de proces, influența temperaturii și coeficientul de expansiune

3-10 Măsurarea incertitudinii și măsurarea capacității procesului
Manual GUM, Determinarea incertitudinii de măsurare, Bugetele de incertitudine, Metoda PUMA, Creșterea incertitudinii de măsurare, Incertitudinea măsurătorilor extinse, Conformitatea, ISO 14253, Determinarea incertitudinii folosind piese calibrate, Utilizarea CMM virtual, Măsurarea adecvării procesului conform MSA (GR&R) , VDA 5, Compararea metodelor

3-11 Managementul calității
Standarde de management al calității, audit și certificare, instrumente de calitate, originea erorilor și eliminarea erorilor, optimizarea costurilor de calitate, influența proiectării și inspecției asupra costurilor de calitate

3-12 Monitorizarea proceselor de măsurare
Monitorizarea proceselor, controlul statistic al proceselor (SPC), valorile cp, valorile cpk, valorile cm, valorile cmk, strategiile de monitorizare și cardurile de control de calitate, studiile de capacitate și relevanța lor pentru procesul general

3-13 Managementul laboratorului de măsurarea
Aspecte ale managementul laboratorului de măsurarea în ansamblu, Planificarea, Procurarea și folosirea laboratoarelor de măsurare, Procedurile de lucru într-un laborator de măsurare, Instrumente și metode pentru controlul proceselor într-un laborator de măsurare, Selecția personalului, Calificare și dezvoltare ulterioară

3-14 Concluzii
Influențe asupra rezultatului măsurătorilor, Influența incertitudinii de măsurare asupra parametrilor procesului, Profilul metrologului