Içindeki Seviye 3

  1. Hedef Grup: Üretim Metrolojistleri
  2. Gereksinimler: AUKOM 2 Sertifikası, AUKOM GD&T Hedef Grup
  3. Öğrenim Amaçları: Seminer diğer departmanlarla iletişim zorunda olanlara üretim metroloji bilgisini arttırmayı ve ileri ölçüm teknikleri efektif olarak kullandırmayı hedefliyor. Eğitimde kullanıcan eğitici bilgiler son bilgileri kapsamaktadır. İçerik fonksiyon ve üretim temelli metrolojide filtreleme, programlama ve bilgisayarlı tomografiyi içerir. QM ve ölçüm odası yönetimi, entegre edilmiş anlayış ve ölçüm işleri ve etken parametreler ile ölçüm sonuçlarındaki belirsizliklerin azaltılması ve bu sayede ölçüm sonuçlarının daha güvenilir ve karşılaştırması daha kolay hale getirilmesi
  4. Eğitim süresi: 5 gün
  5. Tamamlama: Sınav, sertifika

 

 

 

3-1 Temel Bilgi - Geometri

Açı, Ağırlık Merkezi, Mesafe ve Alan Hesaplama

3-2 Temel Bilgi - İmalat Teknikleri

Üretim Teknikleri ve Başarılabilir Üretim Hassasiyeti, Şekil Bozuklukları ve Nedenleri, Fonsiyonellik Yeterli Dizayn ve Üretime Uygun Konstrüksiyon

3-3 Temel Bilgi– CAD

Teknik Resim ve Konstrüksiyon Temelleri, CAD Dizayn ve Aletlerin Prensipleri, Geometri Görüntüleme, Model Tipleri, CAD Data Boyutlandırma, CAD Data Aktarımı, Arayüzler

3-4 Nokta Bulutu ve Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi teknolojisinin gelişimi, Fiziksel Prensipler, Radyografik görüntüden ölçüme, "görüntüde" Tomografi, Bölgesel İlgiler, Tüm bileşenin başlangıç örneklemesi, nominal geometriden sapmaların değerlendirilmesi, Bölmelerin ölçümü, Malzeme yapısının kontrolü, Radrasyon Spekturumu, Işın sertleştirme, Sınır projeksiyonu, Fotogrametri, İzleme

3-5 Ölçüm Planı Oluşturma

Kesinlik- Optimize Ölçüm Sekansı, Zaman Optimizasyonlu Ölçüm Sekansı, Hareket Yolu Optimizasyonu, Geometri Odaklı Ölçüm, Uzak Programlama, Güvenlik Noktaları ve Düzlemler, Program Döngüleri/Dallar/Modüller, Makrolar, Kullanıcı Arayüzü, Eğer/Sonra Koşulları, DMIS Standartları

3-6 Dijital Filtreme ve Değerlendirme

Yazılım Filtrelemelri, Gauss Filtrelemesi, Yüksek Bant, Düşük Bant , Dalgasallık, Yüzey Pürüzlülüğü, Form Tester CMM karşılaştırması

3-7 CMM lerin İzlenmesi

CMM İzleme, ISO 10360/VDI 2617, CMM in belirsizliğini optimize etme olasılıkları , Örnekler, Tecrübe

3-8 Ölçüm Belirsizliği ve Ölçüm Proses Uygunluğu

GUM El Kitabı, Ölçüm Belirsizliği Tanımı, Belirsizlik Bütçesi, PUMA metodu, Artan Ölçüm Belirsizliği, Genişletilmiş Ölçüm Belirsiziliği, Uygunluk, ISO 14253, Kalibre edilmiş parçalar ile Ölçüm Belirsizliği Tanımlama, MSA ya göre Ölçüm Prosesi kontorlü, Karşılaştırmalı yöntemler, Sanal CMM

3-9 Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemleri , Kalite Yönetimi El kitabı, Kalite Yönetimi Standartları, Denetim ve Sertifikasyon , Kalite Aletleri, Sabit ve Gerçek Masraflar, Hata Odakları ve Hata Eleme, Bilinçli Tolerans

3-10 Üretim İzleme

Üretim İzleme, İstatiksel Üretim Kontrolü (SPC), cp Değerleri ve cpk Değerleri, cm Değerleri ve cml Deperleri, İzleme Stratejileri ve Kalite Kontrol Kartları

3-11 Ölçüm Odası Yönetimi Bakışı

Ölçülmüş Data Yönetimi , Ölçüm Odası Yönetimi, Kullanıcı Kalibrasyonu, Metrolojistler için Eğitim Planları ve Opsiyonlar