Vsebina Stopnje 1 Osnove

  • Ciljna skupina: merilci v proizvodnji
  • Predpogoj: ni predopogoja
  • Učni cilji:  Seminar določa in utrjuje osnovno znanje o meroslovnju v proizvodnji za začetnike in napredne merelice. Didaktični pristop seminarju temelji na najnovejših ugotovitvah. Seminar pokriva najnovejše znanje o dimenzijski toleranci, osnovah programiranja, načrtovanju procesa merjenja in uporabo tehnologije za stroje in tipala. Izboljšano razumevanje delovnih mest merilcev in vpliva parametrov omogoča merilnim tehnikom, da zmanjšajo merilne negotovosti in tem pripomorejo k zanesljivešim rezultatom, ki so lažji za primerjavo. Zamanjšuje stroške in izmet.
  • Trajanje tečaja: 5 dni, odvisno od predznanja
  • Zaključek: Izpit, certifikat

1-1 Enote

SI enote, vključno z opredelitvijo in zgodovino, osvnovnimi količinami, izpeljanimi količinami, predpone enot, koti, stopnje konverzije&It;-gt; Radian, konvencionalno merjenje in testiranje opreme

1-2 Koordinatni sistemi
(matematična) ravnina, izhodišča, kartezične koordinate, pravilo desne roke, premiki in rotacija koordinatnih sistemov, polarni koordinatni sistemi, cilindrični in sferični koordinatni sistem

1-3 Koordinatni merilni stroji
Zgodovina koordinatnih merilnih strojev, Konzolni KMS/Portalni KMS/Horizontalne roke/Mostni KMS, Njihove razlike, Vodila osi, Merilni programi, Vpenjanje merjencev, Natančnost KMS, CAA mapa korekcij, Naprave za merjenje oblike

1-4 Merilne glave
Izbor primernega senzorja, Tipalni sistemi, Tipala, Optični senzorji, Obdelava slike, Laserska triangulacija

1-5 Osnovne definicije
Označbe na risbah (Dimenzije, Simboli toleranc), Baze, Razlike med Nominalnim - Dejanskim - Ekstrahiranim - Asociiranim elementom, Oblike proste površine

1-6 Dimenzijske tolerance
Dimenzijske tolerance, Taylorjev princip, Standardi, Simboli in označbe na risbah, Dolžine, Omejitev dimenzij in ujemov, ISO sistem toleranc in ujemov, Skupne tolerance

1-7 Geometrijski elementi
Standardna oblika elementov: Ravnina/Cilinder/Stožec/Sfera/Linija/Krog/Točka/Elipsa, Vektor, Vektor normale, Minimalno število točk, Projekcije

1-8 Geometrijske konstrukcije
Izračun merilne veličine iz dveh merilnih elementov (razdalja, kot), Izračun merilne veličine iz dveh merilnih elementov (presečišče, simetrija), Izračun merilne veličine iz nekaj merilnih elementov (konstrukcija)

1-9 Priprava meritve na koordinatnem merilnem stroju
Standardizirana Temperatura, Čiščenje merjencev, Kontroliranje temperature, Vpenjanje, Vpenjalni sistemi, Zagon KMS in Software-a

1-10 Izbira tipala in kvalifikacija
Izbira tipalnega sistema, Kvalifikacija tipala, Referentna krogla, Referentno tipalo, Korekcija radija tipala, Upogib tipala, Mehanski filter, Napake nepravilne kvalifikacije

1-11 Meritve s KMS
Določitev koordinatnega sistema merjenca, Uporaba različnih koordinatnih sistemov, Ročna in avtomatska izravnava, Tipanje, Izhodišča, Posledice trkov, Število izmerjenih točk in njihova porazdelitev, Vplivi na izmerjene rezultate

1-12 Ovrednotenje meritev in statistika
Pomen statističnih parametrov, Ubežniki, Odboji, Histogrami, metode kompenzacije, Vplivi na izmerjene rezultate

1-13 Planiranje kontrole
Definiranje merilnih veličin, Namen meritev, Kako je merjenec izdelan, Funkcija merjenca, Opis merilnih veličin in toleranc, Odstopanje oblike, Vpliv merilne negotovosti, Zavedanje merilne negotovosti, planiranje kontrole, Prepoznavanje merilnih elementov

1-14 Dokumentacija in vodenje kakovosti
Merilna poročila, Kontrolne karte, Sodelovanje med konstrukterji - Proizvodnjo - Kontrolo, Ponovljiva in jasna merilna dokumentacija, Dokumentacija merilne strategije