Vsebina Stopnje 3 KMS

  • Ciljna skupina: merilci v proizvodnji
  • Predpogoji: AUKOM 2 cerifikat, AUKOM Oblika in lega
  • Učni cilj: Seminar ponuja celovito poznavanje merilne tehnike v proizvonji za napredne merilne tehnike, ki delajo ... in so dolžni skrbeti za učinkovito komunikacijo. Didaktični pristop k seminarju temelji na najnovejših ugotovitvah. Vsebina zajema najnovejše znanje o delovanju in meritvah v proizvodnji, filtriranju, programiranju, računalniški tomografiji, vodenju kakovosti in merilnice. Integrirano razumevanje delovnih mest merilnih tehnikov in vpliv parametrov omogoča merilnim tehnikom, da samozavestno komunicirajo z medresorskimi službami in zmanjšujejo tveganja merilne negotovosti, merjenje rezultatov postane bolj zanesljivo in lažje za primerjavo. Zmanjšujejo stroške in
  • Trajanje tečaja: 5 dni
  • Zaključek: Izpit, certifikat

3-1 Osnovno znanje – geometrija
Izračun kota, težišča, razdalje, površine

3-2 Osnovno znanje – proizvodne tehnologije
Proizvodne tehnologije in dosegljive proizvodne natančnosti, deviacije oblike in njihovi vzroki, funkcijsko ustrezna oblika in konstrukcija primerna za proizvodno

3-3 Osnovno znanje - CAD
Načela konstruiranja in tehničnih risb, načela in orodja CAD konstruiranja, slikanje geometrije, tipi modelov, CAD dimenzijski podatki, CAD formati, uvoz CAD podatkov, vmesniki 

3-4 Oblak točk in računalniška tomografija 
Razvoj tehnologije računalniške tomografije, fizikalno načelo, od radiografske slike do meritve, tomografija ?na sliki?, Območje meritve, začetno vzorčenje celotne komponente, ovrednotenje odstopanj od nazivne geometrije, merjenje odsekov, preverjanje materialne strukture, obseg sevanja, utrjevanje z žarkom, razpršenost sevanja, koničasti žarek, šum, nadaljnja uporaba; Dodatno: projiciranje linij vzorcev, fotogrametrija, sledenje

3-5 Izdelava merilnih programov
Optimizacija natančnosti merilnega zaporedja, optimizacija časa merilnega zaporedja, optimizacija poti potovanja, merjenje glede na značilnosti, oddaljeno programiranje, varnostne točke in ravnine, programske znanke / veje / moduli, makri, uporabniški vmesniki, zanke za optimizacijo programov, pogoji (če/potem), DMIS standard

3-6 Digitalno filtriranje in ovrednotenje
Filtri programske opreme, Gauss-ov filter, visoko-pasovni, nizko-pasovni, valovitost, hrapavost, Testna primerjava oblik - KMS

3-7 Spremljanje KMS 
KMS spremljanje, ISO 10360/VDI 2617, možnosti optimizacije natančnosti KMS-jev, primerov, izkušenj

3-8 Merilna negotovost in ustreznost merilnega procesa GUM priročnik,
Določitev merilne negotovosti, proračuni negotovosti, PUMA metoda, povečana merilna negotovost, razširjena merilna negotovost, skladnost, ISO 14253, določitev negotovosti z uporabo kalibriranih delov, uporaba virtualnega KMS-ja, primernost procesa merjenja v skladu z MSA (GR&R), VDA 5, primerjava metod 

3-9 Vodenje kakovosti
Sistem vodenja kakovosti, priročniki vodenja kakovosti, standardi vodenja kakovosti, revizije in certifikacije, orodja kakovosti, fiksni in dejanski stroški, izvor napak in odprave napak, stroškovno zavedne tolerance

3-10 Spremljanje procesa 
Spremljanje procesa, statistična kontrola procesov (SPC), cp vrednosti, cpk vrednosti, cm vrednosti, cmk vrednosti, Strategije za spremljanje in kontrolne karte kakovosti

3-11 Vidiki upravljanja z merilnico
Vodenje merilnih podatkov, upravljanje merilnice, kvalifikacija uporabnikov, načrti usposabljanja in možnosti za merilce