Zawartość Poziom 3

  • Grupa docelowa: Metrolodzy
  • Warunki: Certyfikat AUKOM 2, certyfikat AUKOM GD&T
  • Cele szkolenia: Szkolenie obejmuje rozszerzoną wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej dla doświadczonych metrologów i pracowników kontroli jakości. Szkolenie obejmuje najnowszą wiedzę na temat pomiaru funkcjonalności i kontroli produkcji, zastosowanie i działanie filtrów, programowanie, tomografia komupetowa, zarządzanie jakością i laboratorium pomiarowym. Całościowe zrozumienie zadań pomiarowych i czynników wpływających na pomiar umożliwi ekspertom wiarygodne komunikowanie się między działami w celu zmniejszenia niepewności pomiarowej. Wyniki pomiarów staną się bardziej stabilne i łatwiejsze do porównania. To wszystko przełoży się oczywiście na redukcję kosztów i braków.
  • Czas trwania kursu: 5 dni
  • Ukończenie: Egzamin, certyfikat

 

 

3-1 Podstawowa wiedza – geometria
Obliczanie kątów, środek ciężkości, odległość, powierzchnie

 

3-2 Podstawowa wiedza – technologia wytwarzania
Procesy technologiczne i uzyskiwane dokładności, błędy kształtu i ich przyczyny, wymiarowanie ze wzgledu na funkcjonalność i wymiarowanie technologiczne

 

3-3 Podstawowa wiedza – CAD
Zasady projektowania i rysunku technicznego, zasady projektowania CAD, tworzenie geometrii, typy modeli, format danych CAD, wymiarowanie, konwertery

 

3-4 Chmura punktów i tomografia komputerowa
Rozwój tomografii komputerowej, zasada pomiaru: od zdjęcia rentgenowskiego do pomiaru, tomografia obrazowania, tylko wybrany obszar (ROI), ocena odchyłek względem geometrii nominalnej, pomiar w przekrojach, sprawdzenie struktury wewnętrznej, widmo promieniowania, przenikalność promieniowania, promieniowanie rozproszone, wpływ kąta stożka promieniowania, szumy, inne zastosowania; Dodatkowo: fotogrametria, projekcja prążków, laser tracking

 

3-5 Tworzenie planów pomiarowych
Kolejność pomiaru ze względu na drogi przejazdu, czas, dokładność czy elementy; Symulacja, programowanie parametryczne/warunki/pętle/grupy/makra, wykorzystanie interfejsu użytkownika, warunki if/then, standard DMIS

 

3-6 Filtry cyfrowe
Filtry cyfrowe, filtr Gaussa, filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy, falistość, chropowatość, porównanie CMM i urządzeń do pomiaru kształtu

 

3-7 Badania odbiorcze CMM
Procedury sprawdzające CMM wg ISO 10360/VDI 2617, sposoby na optymalizację dokładności maszyny, przykłady

 

3-8 Niepewność pomiaru a zdolność pomiarowa
Dokument GUM, określenie niepewności pomiaru, niepewność budget, zgodność z ISO 14253, wyznaczanie niepewności z użyciem części, wykorzystanie wirtualnej CMM, zdolność procesu pomiarowego MSA zgodnie z (GR&R), VDA 5, metody porównawcze

 

3-9 Zarządzanie jakością
Systemy zarządzania jakością, podręczniki zarządzania jakością, normy zarządzania jakością, audyt i certyfikacja, stałe i rzeczywiste koszty, pochodzenie błędów i ich eliminacja, wpływ toleracji na koszty

 

3-10 Kontrola procesu
Kontrola procesów, statystyczna kontrola procesu (SPC), wartości cp i cpk, wartości cm i cmk, strategie kontroli, karta kontroli jakości

 

3-11 Aspekty zarządzania laboratorium pomiarowym
Zarządzanie danymi pomiarowymi, zarządzanie laboratorium pomiarowym, kwalifikacje pracowników, plany szkoleń dla metrologów