Zawartość Poziom 2

  • Grupa docelowa: Metrolodzy
  • Cele szkolenia: Szkolenie obejmuje rozszerzoną wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej dla zaawansowanych metrologów. Kurs obejmuje najnowsze informacje na temat toleracji geometrycznych (kształt, kierunek i położenie), interpretacja planu pomiarowego, programowanie, monitorowanie procesów i urządzeń pomiarowych. Lepsze zrozumienie idei zadania pomiarowego oraz czynników wpływających na pomiar w celu zmniejszenia niepewności pomiaru, aby tym samym zapewnić bardziej niezawodne i porównywalne wyniki. To wszystko wpływa na redukcję kosztów i minimalizację braków.
  • Czas trwania kursu: 5 dni
  • Ukończenie: Egzamin, certyfikat

 

 

2-1 Przegląd całego procesu pomiarowego
Podsumowanie poziomu 1

 

2-2 Przegląd elementów geometrycznych
odstawowe elementy geomertyczne, punkty przestrzenne i punkty powierzchni, otwory wykrawane/rowki, otwory kwadratowe i sześciokątne, symetria, prostopadła, kąt w przestrzeni, transformacje układu współrzędnych

 

2-3 Tolerancje geometryczne
Wprowadzenie do tolerancji geometrycznych, symbole i oznaczenia na rysunku, tolerancje kształtu, tolerancje kierunku i położenia, oznaczenia odniesień, tolerancje ogólne

 

2-4 Strategia pomiarowa
Mocowanie i odniesienia (praktyczne wskazówki), kolejność odniesień i wybór układu współrzędnych, układy współrzędnych iteracyjne: RPS 3-2-1 i dopasowanie 3D, elementy pomiarowe i pomocnicze, pomiary profilu

 

2-5 Głowice pomiarowe stykowe
Liczba i rozmieszczenie punktów pomiarowych, nacisk pomiarowy i prędkość, właściwości materiału

 

2-6 Głowice optyczne z sensorem do przetwarzania obrazu
Pomiary w jednym ujęciu i w wielu ujęciach, detekcja krawędzi, przetwarzanie konturów, optyka, oświetlenie, filtry, skaning, autofokus

 

2-7 Głowice optyczne z sensorem odległości
Głowice laserowe triangulacyjne, głowice Foucalta, sensor odległości światła białego, laserowe pasmowe, fotogrametria, metoda projekcji prążków, czynniki wpływające na wyniki pomiarów

 

2-8 Programowanie CNC
Programowanie ofline, tryb uczenia, programowanie z modelem CAD, programowanie parametryczne, struktura modułowa

 

2-9 Pomiar powierzchni swobodnych
Typy elementów w pomiarze powierzchni swobodnych, efekt dopasowania 3D, różne strategie pomiarowe, digitalizacja

 

2-10 Metody oceny
Metody oceny zorientowne na funkcjonalność, różnice w sposobach oceny (Gauss, element przylegający, minimalnej strefy), konstrukcje, graficzne przedstawienie wyników, karta pomiaru

 

2-11 Czynniki wpływające na wyniki pomiarów
Czynniki wpływające na wyniki pomiarów, zmniejszenie niepewności pomiarowej, wykrywanie i redukcja błędów systematycznych i przypadkowych, kompensacja temperatury

 

2-12 Dokumentacja
Zasady powtarzalnej dokumentacji, graficzne przedstawienie wyników, wykresy błędów kształtu, protokoły pomiarowe i ich usprawnienie

 

2-13 Kontrola urządzeń pomiarowych
Kontrola sprawdzianów, procedury kontroli, wzorce kalibracyjne, badania odbiorcze CMM, łańcuch kalibracji

 

2-14 Dobra praktyka metrologiczna
Dobra praktyka metrologiczna, potrzeba współpracy