Struktura AUKOM

Niezależne szkolenia AUKOM dostosowane do potrzeb użytkowników

Naszym wspólnym celem

"Porównywalne wyniki pomiarowe" aby 

  • obniżyć koszty i
  • minimalizować braki
  • i podejmować efektywne decyzje.

Osiągnięcie tego celu wymaga komunikacji między wszystkimi osobami uczestniczącymi w całym procesie pomiarowym. Podstawą skutecznej komunikacji jest zrozumienie podstawowych zasad metrologii. Szkolenia AUKOM przekazują tę wiedzę dla wszystkich grup docelowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz treść seminarium.