Inhoud AUKOM niveau 2

  • Doelgroep: CMM programmeurs
  • Leerdoelen: De training verhoogt basiskennis van productie metrologie voor de wat ervaren meettechnici. De didactische aanpak gebruikt in de training is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen. De inhoud bestaat uit de meest recente kennis over het meten, vorm,- en plaatstoleranties, meetmethode interpretatie, programmering bewaken van de machinespecificaties en verschillende sensor technologieën. Door een beter begrip van meettaken en het herkennen van invloed parameters is de technicus in staat de meetonzekerheid te verminderen en hierdoor de meetresultaten betrouwbaarder en vergelijkbaar te maken. Het minimaliseren van kosten en afval is een belangrijk streven.
  • Cursusduur: 5 dagen.
  • Afronding: Examen, certificaat

 

 

 

2-1 Overzicht van de gehele meetprocedure

Korte herhaling van de inhoud van Aukom 1

2-2 Overzicht geometrie

Standaard geometrie, vrije vormen en ruimtepunten, gestanste gaten en sleuven, rechthoeken/zeskanten, symmetrie, loodlijnen, evenwijdigheid, ruimtelijke hoeken,

coördinaten systeem transformaties

2-3 Vorm- en plaatstoleranties

Introductie in de vorm- en plaatstoleranties, symbolen en tekeningeisen, vorm toleranties, referentiesystemen, richtingstoleranties, plaatstoleranties en slag toleranties, algemene toleranties.

2-4 Meetstrategie

Fixeren van een werkstuk met praktische voorbeelden, referentie volgorde en nulpunt keuze, iteratieve uitrichting, uitrichting volgens de 3-2-1 methode en best-Fit methode (3-D Fit), meetelementen en vervangende elementen, machine coördinatensysteem, contour metingen, etc.

2-5 Aantaststrategie – Tactiel

Aantal en verdeling van de meetpunten, meetkracht, snelheden, materiaal eigenschappen, tasterdiameter, speciale tasters, scanmodus.

2-6 Aantaststrategie - Beeldverwerking

Metingen in het beeld, metingen aan het beeld, kantenherkenning, Contour beeldverwerking, optiek, belichting, filter, scanning, auto focus

2-7 Aantaststrategie - Afstandsensoren

Laser triangulatie sensor, Foucault sensor, Wit licht sensor, lijn scanner, fotogrammetrie, stepen projectie, invloeden op het meetresultaat

2-8 CNC Programming

Teach-In, Offline programmeren, meten met behulp van CAD model, duidelijke en vanzelfsprekende benamingen van variabelen, macro’s en programma’s

2-9 Meten van vrije vorm vlakken

Element types in vrij vorm vlak metingwerking van een 3D best-fit, verschillende meetstrategieën, programmeer methodes voor het meten van vrije vorm vlakken.

2-10 Evaluatie

Evaluatie criteria: functie of productie georiënteerde evaluatie methodes, verschillende evaluatie methodes (Gauss, enveloppe, minimumzone), verbindingen,  grafische en tabellarisch evaluatie, filtermethodes (kort)

2-11 Invloeden op de meetresultaten

Invloeden op de meetresultaten, beperken van de meetonzekerheid, herkennen en reduceren van systematische invloeden, temperatuur compensatie

2-12 Documentatie

Principes voor het opstellen van een reproduceerbaar meetrapport, grafische evaluatie, vorm plots, mogelijke verbeteringen in de meetrapportage.

2-13 Bewaken nauwkeurigheid meetmiddelen

Bewaken meetmachines, incl. bewakingsmethodes, test objecten, kalibers, bewaking en acceptatie testen van coördinaten meetmachines, kalibratie keten

2-14 Juiste meetcultuur

Juiste meetcultuur, noodzaak tot samenwerken.