Inhoud AUKOM niveau 1

  • Doelgroep: Vaklieden werkvoorbereiders en kwaliteitscontroleurs
  • Vooropleiding: Technische achtergrond en affiniteit met meten.
  • Leerdoelen: de training bepaalt en consolideert de basiskennis van productie metrologie voor beginners en geavanceerde meettechnici. De didactische aanpak gebruikt in de training is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen. De training heeft betrekking op de meest recente kennis over dimensionale toleranties, programmeerkennis, meting van producten en de machine plus sensor technologie die worden ingezet. Verbeterde begrippen van meettaken en het beïnvloeden van parameters maakt het mogelijk voor meettechnici om de meetonzekerheid te verminderen en de meetresultaten betrouwbaarder en eenvoudiger te vergelijken. Het minimaliseren van kosten en afval is een belangrijk streven.
  • Cursusduur: 5 dagen of 2 dagen voor meettechnici met ruime ervaring.
  • Afronding: Examen, certificaat

1-1 Eenheden

SI Eenheden, incl. definitie en historie, basis eenheden, afgeleide eeenheden, voorvoegsel van eenheden, hoeken, omrekenen graden <-> radialen, eenvoudig meet,- en testmiddelen

1-2 Coördinaten systemen

(Wiskundig) assenstelsel, oorsprong, cartesische coördinaten , rechterhand regel, translatie en rotatie, pool coördinaten, cilinder en kogel coördinaten systemen

1-3 Coördinaten meetmachines

Historie van coördinaten meetmachines, portaal/brug/kolom/c-frame types, verschillen in de types, as geleiding, computer en meetsoftware, opspanning, nauwkeurigheid van coördinaten meetmachines, CAA correctie, vorm meetmachines.

1-4 Sensors

Sensor keuze, taster systeem, taster, optische sensors, beeld verwerking, laser triangulatie

1-5 Basis definities

Tekening eisen (afmetingen, tolerantie symbolen), normering, verschil nominaal-werkelijk-vastgelegde-toegekende geometrie, vrije vorm vlakken

1-6 Afmeting toleranties

Afmeting toleranties, Taylor principe, normen, symbolen en tekeningeisen, lengte maten, hoek maten, toleranties, ISO passingstelsel, algemene toleranties

1-7 Geometrische elementen

Standaard geometrie: vlak/ cilinder/ kegel/ bol/ lijn/ cirkel/ punt/ ellips, vector, normaal vector, minimaal aantal punten, projectie

1-8 Geometrische verbindingen

Berekenen van kenmerken uit twee geometrische elementen (afstand, hoek), berekenen van elementen uit twee geometrische elementen (snijpunt, symmetrie), berekenen van nieuwe elementen uit meerdere geometrische elementen (construeren)

1-9 Voorbereiden van een meting op een CMM

Standaard temperatuur, schoonmaken van de delen, temperatuur beheersing, opspannen, spansystemen, CMM en software opstarten.

1-10 Taster selectie en inmeten

Keuze taster systeem, taster inmeten, kalibratie kogel, referentie taster, tasterradius correctie, correctie taster doorbuiging, mechanisch filterwerking van de taster, effect van foutief inmeten.

1-11 Meten met een CMM

Vastleggen van een werkstuk coördinatensysteem, verschil met machine coördinatensysteem, handmatig en automatische uitrichtingen, tasten, normen, gevolgen van een botsing, aantal aantastpunten en verdeling, invloed op het meetresultaat.

1-12 Evaluatie van meetresultaten en statistiek

Belangrijke statische parameters, uitschieters, spreiding, histogram, presentatie, compensatie methode, invloeden op het meetresultaat

1-13 Meting uitvoeren

Compleet gedefinieerd kenmerk, doel van de meting, fabricage methods, functie van werkstuk, element beschrijving, nauwkeurigheden van productieprocessen, vorm afwijking, onzekerheid effecten, bewustwording van meetonzekerheid, inspecties, identificeren van meetelementen.

1-14 Documentatie en kwaliteitsmanagement

Meetrapporten, controle kaarten, samenwerking tussen ontwerp –productie – en controle, reproduceerbare en duidelijke documentatie resultaten en reproduceerbare meetstrategie.