2. SZINT: 5 NAP

  • Célcsoport: termelésben dolgozó méréstechnikusok 
  • Előfeltételek: teljesített AUKOM 1. vizsga
  • Az oktatás célja: A tanfolyam ipari metrológiai alaptudást fejleszt haladó méréstechnikusok számára. Az alkalmazott oktatási módszer a legújabb kutatási eredményeken alapszik. A tananyag az alak- és helyzettűrések, a programozás, a mérési folyamattervezés valamint a mérőgép és a felhasznált szenzorok tekintetében is a legfrissebb tudományos ismereteket tartalmazza. A mérési feladatok és a mérési eredményeket befolyásoló tényezők alaposabb megértése lehetővé teszi a méréstechnikusok számára, hogy csökkentsék a mérési bizonytalanságot, ezzel pedig megbízhatóbbá és összehasonlíthatóbbá tegyék a mérési eredményeket. Ezáltal a költségek és veszteségek is csökkenthetők.veszteségek is csökkenthetők. 
  • A kurzus időtartama: 5 nap
  • Teljesítés: vizsga, bizonyítvány

 

 

 

2-1 A teljes mérési folyamat áttekintése
Az 1. szint teljes anyagának rövid áttekintése.

2-2 Geometriai áttekintés
Standard geometriai elemek, felületek és térbeli pontok, stancolt furat, hosszfurat,
gallérfurat, négyszög-, hatszögkivágás, szimmetria, merőlegesség,
párhuzamosság, térbeli szögek, koordinátarendszer transzformációk.

2-3 Alak- és helyzettűrések
Bevezetés az alak- és helyzettűrésekbe, jelölések a rajzon, a báziselem jelölése, irány-, helyzet- és ütéstűrések, általános tűrések.

2-4 Mérési stratégia
A munkadarab rögzítése, a bázisok meghatározása, bázissorrend és nullpont kiválasztása, 3-2-1 illesztés, iterációs tájolás és legjobb beillesztés (3D fit), mérési elemek és segédelemek, mérések autó koordinátarendszerben, kontúrmérések, mérések hengeres felületen.

2-5 Tapintási stratégiák - Tapintó szenzorok
Tapintási pontok száma és eloszlása, tapintási erő és sebesség, anyagtulajdonságok, tapintó átmérője, speciális tapintók, szkennelés.

2-6 Tapintási stratégiák - Képfeldolgozó szenzorok
Mérés egy felvételen, mérés több felvételből, éldetektor, kontúrfeldolgozás, megvilágítás, szűrők, szkennelés, autofókusz.

2-7 Tapintási stratégiák - Távolságmérő szenzorok
Lézer-trianguláció, Foucault-lézer, lézeres vonalszenzor, fehérfény szenzor, sávvetítés, fotogrammetria, befolyások a mérési eredményre.

2-8 CNC programozás
Online, offline programozás, mérés CAD adatok alapján, moduláris mérőprogramok, paraméteres programok, változók és programok áttekinthetősége és érthetősége.

2-9 Szabadformájú felületek méréstechnikája
Szabad formájú felületek elemei, 3D beillesztés hatása, különböző mérési stratégiák és folyamatok szabad formájú felületek mérésekor.

2-10 A mérés kiértékelése
Kiértékelési szempontok: gyártás- és funkcióorientált kiértékelési eljárások, különbségek a kiegyenlítő számítások között (Gauss, beleírt, köréírt Csebisev elem), a mérési eredmény közlése, jegyzőkönyv formátumok (táblázatos, grafikus).

2-11 A mérési eredményt befolyásoló tényezők
Befolyások a mérési eredményre, a mérési bizonytalanság redukálása, a rendszeres és véletlenszerű hibák felismerése és redukálása, hőmérsékletkompenzáció.

2-12 Dokumentáció 
Az alapos, rendezett és visszavezethető mérési dokumentáció, a mérésekkel kapcsolatos folyamatok dokumentálása.

2-13 Mérőeszköz felügyelet 
A mérőeszköz felügyelet stratégiája, vizsgálótestek, mesterdarabok, etalonok, a KMG átvételi ellenőrzése és felügyelete, kalibrálási lánc.

2-14 A jó mérések kultúrája
A jó mérések kultúrája, az együttműködés szükségessége.