Sadržaj razina 3

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  • Preduvjeti: Certifikat AUKOM 2, AUKOM GD&T
  • Ciljevi učenja: seminar nudi sveobuhvatno znanje o mjeriteljstvu u proizvodnji za napredne mjerne tehničare koji rade na sučeljima s drugim odjelima i dužni su učinkovito komunicirati. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima. Sadržaj obuhvaća najnovija znanja o mjerenju temeljenom na funkciji i proizvodnji, filtriranju, programiranju, računalnoj tomografiji, upravljanju kvalitetom i prostorijama za mjerenje. Integrirano razumijevanje mjernih poslova i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje stručnjacima da s pouzdanjem komuniciraju s međuresornim područjima i smanje mjerne nesigurnosti, a rezultati mjerenja postaju pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i otpada na najmanju mjeru.
  • Trajanje tečaja: 5 dana
  • Završetak: ispit, certifikat

3-1 Osnovno znanje – geometrija
Izračunavanje kuta, središta gravitacije, udaljenosti, površine

3-2 Osnovno znanje – proizvodna tehnologija
Vrste proizvodnje i ostvarive preciznosti proizvodnje, odstupanja oblika i njihovi uzroci, funkcionalno adekvatan dizajn i konstrukcija pogodna za proizvodnju

3-3 Osnovno znanje – CAD
Načela konstrukcije i tehničkih nacrta, načela i alati CAD dizajna, ilustracija geometrije, vrste modela, dimenzije CAD podataka, CAD formati, uvoz CAD podataka, sučelja

3-4 Oblak točaka i računalna tomografija
Razvoj tehnologije računalne tomografije, fizičko načelo, od radiografske slike do mjere, tomografija na slici, interesna regija, početno uzorkovanje cjelokupne komponente, evaluacije odstupanja od nominalne geometrije, mjerenje presjeka, provjera strukture materijala, spektar zračenja, širenje snopa, rasipanje zračenja, artefakt stožaste zrake, šum, daljnje primjene; dodatno: projekcija uzorka linija, fotogrametrija, praćenje

3-5 Izrada mjernih programa
Precizno optimizirana sekvenca mjerenja, vremenski optimizirana sekvenca mjerenja, optimizacija putanje, mjerenje na temelju značajki, daljinsko programiranje, sigurnosne točke i ravnine, programske petlje / grane / moduli, makronaredbe, korisnička sučelja, petlje za optimizaciju programa, uvjeti ako – onda, DMIS standard

3-6 Digitalno filtriranje i evaluacija
Filtri softvera, Gaussovi filtri, visokopropusni, niskopropusni, valovitost, hrapavost, usporedba uređaja za mjerenje oblika – KMU

3-7 Praćenje KMU-ova
Praćenje KMU-ova, ISO 10360/VDI 2617, mogućnosti optimizacije točnosti KMU-ova, primjeri, iskustvo

3-8 Mjerna nesigurnost i prikladnost procesa mjerenja
Priručnik GUM, određivanje mjerne nesigurnosti, proračuni nesigurnosti, PUMA metoda, povećanje mjerne nesigurnosti, produljena mjerna nesigurnost, sukladnost, ISO 14253, određivanje nesigurnosti upotrebom kalibriranih dijelova, upotreba virtualnog KMU-a, prikladnost procesa mjerenja prema analizi mjernog sustava (ponovljivost i obnovljivost kalibra – GR&R), VDA 5, usporedba metoda

3-9 Upravljanje kvalitetom
Sustavi upravljanja kvalitetom, priručnici za upravljanje kvalitetom, standardi upravljanja kvalitetom, revizija i certifikacija, alati za kvalitetu, fiksni i stvarni troškovi, porijeklo i eliminacija pogrešaka, troškovno svjesna tolerancija

3-10 Praćenje procesa
Praćenje procesa, statistička kontrola procesa (SPC), cp vrijednosti, cpk vrijednosti, cm vrijednosti, cmk vrijednosti, strategije praćenja i kartice za kontrolu kvalitete

3-11 Aspekti upravljanja prostorijama za mjerenje
Upravljanje izmjerenim podacima, upravljanje prostorijama za mjerenje, kvalifikacija korisnika, planovi osposobljavanja i mogućnosti za mjeritelje