Sadržaj razina 2

  • Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  • Ciljevi učenja: seminar pruža osnovno znanje o mjeriteljstvu u proizvodnji za napredne mjerne tehničare. Didaktički pristup koji se primjenjuje na seminaru temelji se na najnovijim saznanjima.
    Sadržaj obuhvaća najnovija znanja o temi, toleranciju oblika i položaja, tumačenje plana ispitivanja, programiranje, nadzor te primijenjenu tehnologiju uređaja i senzora. Poboljšano razumijevanje poslova mjerenja i parametara koji utječu na mjerenje omogućuje mjernim tehničarima da smanje mjerne nesigurnosti i, zahvaljujući tome, dobiju mjerne rezultate koji su pouzdaniji i jednostavniji za usporedbu. Podržano je svođenje troškova i otpada na najmanju mjeru.
  • Trajanje tečaja: 5 dana
  • Završetak: ispit, certifikat

2-1 Pregled čitavog postupka mjerenja
Kratko ponavljanje sadržaja razine 1

2-2 Geometrijski pregled
Standardni geometrijski elementi, površinske i prostorne točke, probijeni otvor/utor, tetragonalni/heksagonalni otvor, simetrija, okomitost, paralelnost, kut u prostoru, transformacije koordinatnog sustava

2-3 Tolerancije oblika i položaja
Uvod u tolerancije oblika i položaja, simboli i polja za unos na nacrtu, tolerancije oblika, oznaka referenci, tolerancije smjera, položaja i netočnosti okretanja, opće tolerancije

2-4 Strategija mjerenja
Definirati postavke stezanja i reference, redoslijed referenci/baza i odabir ishodišta, iterativno poravnanje, poravnanje prema metodi 3-2-1 i metodi najbolje aproksimacije (3D Bestfit), mjerni element i pomoćni elementi, mjerenje koordinatne mreže točaka, mjerenje kontura, mjerenje s površinama valjka itd.

2-5 Strategija ticanja – dodirna
Broj i raspodjela izmjerenih točaka, sila i brzina ticanja, uklj. svojstva materijala, promjer ticala, posebno ticalo, skeniranje

2-6 Strategija ticanja – obrada slike
Mjerenje na jednoj snimci, mjerenje na više snimki, pronalaženje ruba, obrada slike kontura, optika projekcije, osvjetljenje, filtar, skeniranje, automatski fokus

2-7 Strategija ticanja – senzori za udaljenost
Senzori za lasersku triangulaciju, Foucaultov senzor, bijeli svjetlosni senzor, linijski svjetlosni senzor, fotogrametrija, projekcija uzorka linija, utjecaj na rezultate mjerenja

2-8 CNC-programiranje
Programiranje učenjem, izvanmrežno programiranje (Offline), mjerenje prema CAD podacima, jasnoća i samoobjašnjivost varijabli, modula i programa

2-9 Mjerenje površina nepravilnog oblika
Vrste elemenata u mjeriteljstvu površina nepravilnog oblika, učinak 3D poravnanja, različite strategije mjerenja, metode programiranja za određivanje sekvenci mjerenja

2-10 Evaluacija
Kriteriji evaluacije: metode evaluacije orijentirane na funkciju i na proizvodnju, razlike u metodama pridruživanja (Gauss, Envelopa, minimalni zahtjev), konstrukcije, grafička i tablična evaluacija, mjerni zapis

2-11 Učinci na rezultat mjerenja
Učinci na rezultat mjerenja, smanjenje mjerne nesigurnosti, detekcija i smanjenje sustavnih i slučajnih učinaka, kompenzacija temperature

2-12 Dokumentacija
Načela dokumentirane i ponovljive dokumentacije, grafička evaluacija, iscrtavanje oblika, izvješća o mjerenjima i njihovo poboljšanje

2-13 Praćenje opreme za kontrolu
Praćenje opreme za kontrolu, uklj. strategije praćenja, ispitni uzorak, normale, praćenje i ispitivanje prihvatljivosti koordinatnih mjernih uređaja, lanac kvalifikacije

2-14 Dobra mjerna praksa
Dobra mjerna praksa, nužnost suradnje