Sadržaj

Provedba seminara

Sve seminare održavaju kvalificirani, provjereni predavači. Svi predavači redovito nadograđuju svoje znanje i upoznati su s najnovijim tehnološkim napredcima. Samo odobrene obrazovne ustanove nude program osposobljavanja u skladu sa standardom AUKOM.

Certifikati

Nakon uspješnog završetka ponuđenih seminara svaki pojedini sudionik dobiva certifikat.

 • 1. AUKOM razina 1
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Završetak: ispit, certifikat

 • 2. AUKOM razina 2
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Preduvjet: završetak osnovne razine 1
  Završetak: ispit, certifikat

 • 3. AUKOM-ov seminar o CT-u
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Preduvjet: završetak osnovne razine 1
  Završetak: certifikat

 • 4. AUKOM razina 3
  Ciljana skupina: mjeritelji u proizvodnji
  Preduvjet: završetak razine 2, AUKOM GD&T
  Završetak: ispit, certifikat

 • 5. AUKOM-ova radionica za voditelje
  Ciljana skupina: voditelji u mjeriteljstvu, voditelj kvalitete, planer kontrole, voditelj dobavljača
  Završetak: certifikat

 • 6. AUKOM-ov tečaj o geometrijskom dimenzioniranju i određivanju tolerancija (GD&T)
  Ciljana skupina: stručnjaci za precizno inženjerstvo, inženjeri za proizvodnju, programeri, dizajneri, voditelj osiguranja kvalitete
  Preduvjet: za mjeritelje u proizvodnji preporučuje se certifikat AUKOM 2; za ostale ciljane skupine preduvjeti ne postoje
  Završetak: certifikat